Ledighed og supplerende dagpenge

 

Hvis du ønsker at ophøre som selvstændig virksomhed og i stedet modtage dagpenge, skal du som udgangspunkt helt ophøre med din selvstændige virksomhed. Herudover skal du leve op til de almindelige krav til dagpengemodtagere.

Du har også mulighed for at omdanne din virksomhed til bibeskæftigelse og få supplerende dagpenge til drift heraf i op til 78 uger. For at få lov til det, skal du opfylde visse betingelser.

Kontakt din A-kasse for yderligere oplysninger.