Læs mere

Grundlæggende psykoterapeutisk tilgang: Eksistentialisme, kropspsykoterapi, organisk psykoterapi, gestaltpsykoterapi.

Uddannelsen giver kompetencer indenfor: Problematikker inden for normalområdet hos enkeltpersoner, par og grupper. Terapi og traumebehandling.

Undervisere: Psykoterapeuter og psykologer.

Undervisning: Primært moduler fra torsdag til lørdag.