Hvor kan jeg se kommende arrangementer?

Det kan du her: https://psykoterapeutforeningen.dk/aktuelt/arrangementer/