Hvor kan jeg klage over en psykoterapeut?

Er du – eller har du været klient hos en psykoterapeut MPF, kan du klage over denne, hvis du mener, psykoterapeuten har overtrådt Dansk Psykoterapeuts etikregler https://psykoterapeutforeningen.dk/etikregler/

 

Se klagevejledningen her https://psykoterapeutforeningen.dk/wp-content/uploads/2019/09/etikudvalgets-klagevejledning.pdf