Hvor kan jeg arbejde som psykoterapeut?

Nogle psykoterapeuter er selvstændige, mens andre er ansat i det offentlige eller en privat virksomhed. Nogle arbejder fuldtid som psykoterapeut, andre supplerer med et andet job. Den seneste medlemsundersøgelse fra 2019 viser, at:

  • Otte ud af ti medlemmer er selvstændige og har egen praksis eller klinik
  • Knap hver femte medlem er ansat i det offentlige eller private erhvervsliv
  • Én ud af tre er deltidsbeskæftiget som psykoterapeut

 

Er du selvstændig psykoterapeut, og har du brug for lidt hjælp, kan du læse mere her: https://psykoterapeutforeningen.dk/medlemskab/selvstaendig-psykoterapeut/