Beskæftigelse

 

21 pct. arbejder i døgninstitutioner, familiecentre og hjemmepleje.

I kategorien ”Andet” er bl.a. angivet: Efterskole, familiepleje, sundhedspleje mm.