Hvad skal jeg have i løn?

Lønniveauet for psykoterapeuter er lige så forskellige, som I er. Der er ikke en standardløn eller overenskomst, som psykoterapeuter skal aflønnes efter. Skal du forhandle løn, er det derfor vigtigt, at du selv finder ud af, hvad du skal have i løn.

På medlemsområdet har vi samlet en række grafer og tal fra medlemsundersøgelser, foretaget af Dansk Psykoterapeutforening, om løn og ansættelsesforhold. Til sammen giver disse et billede af, hvordan medlemmer i foreningen fordeler sig i forhold til køn, alder, beskæftigelse, løn og tillæg, samt stillinger og arbejdspladser. Login og læs mere her: https://psykoterapeutforeningen.dk/medlemsomraade/fakta-om-medlemmerne/ 

Du kan evt. også forsøge dig med en online-lønberegner, som fx. denne: https://www.jobindex.dk/tjek-din-loen