Hvad er persondata?

Persondata er alle de oplysninger, som kan knyttes til en person. Nogle oplysninger anses for mere sensitive end andre.

Datatilsynet beskriver en personoplysning som: “enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger. Personoplysninger kan for eksempel være personnumre, registreringsnumre, et billede, et fingeraftryk, en stemme, lægejournaler eller biologisk materiale, når det i praksis er muligt at identificere en person ud fra oplysningerne eller i kombination med andre. Man siger, at oplysningen er “personhenførbar”.”