Hvad er en personfølsom oplysning?

En personfølsom oplysning er en oplysning om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold. Det omfatter også genetiske og biometriske* data.

*biometriske data: personoplysninger om fysiske karakteristika, såsom ansigtsbillede eller fingeraftryksoplysninger.

Der er tale om personfølsomme oplysninger, når en klient deler personlige helbredsmæssige informationer med en psykoterapeut. Ansvaret for, at personfølsomme data ikke kommer i uvedkom­mendes kendskab, ligger hos den dataansvarlige, dvs. i dette tilfælde psykoterapeuten. Ansvaret kan ikke samtykkes væk af den, der er i behandling.