Frivilligt arbejde

 

I gennemsnit arbejder 16 pct. af medlemmerne frivilligt som psykoterapeut ved siden af deres arbejde eller praksis.

 

Med frivilligt arbejde tænkes der primært på frivilligt socialt arbejde, men ovenstående tal kan også rumme tilkendegivelser af, at frivilligt arbejde betragtes som et karrierefremmende tiltag.

Tal fra 2014 viser, at 42 pct. af danskerne arbejder frivilligt (kilde: Frivilligrapporten udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde 2014).