Etikregler for uddannelsessteder

 1. Hvert uddannelsessted er forpligtet til at formulere egne interne etikregler.
  Disse regelsæt skal respektere etikreglerne i Dansk Psykoterapeutforening og The European Association For Psychotherapy (EAP).
 2. De interne etikregler skal overholde flg. principper: Habilitets- og kvalitetsregler for uddannelsen skal sikre:- beskyttelse af den studerendes personlige og indlæringsmæssige proces- habiliteten for en person tilknyttet uddannelsen, hvor pågældende har flere roller
 3. Uddannelsesstederne forpligter sig til at undervise i fagets etik og i etiske dilemmaer, samt sikre at ansatte og studerende kender de interne etikregler.
 4. Etiksager, der vedrører forhold på et uddannel- sessted kan bringes op i Dansk Psykoterapeutforenings etikudvalg.Etikudvalgets afgørelser forpligter uddannelsesstedet såvel som ansatte, uanset disses medlemskab af foreningen.I behandling af klagesager behandles klagen efter foreningens etikregler, suppleret med det pågældende uddannelsessteds egne regler samt de her formulerede retningslinjer.Såfremt foreningens og uddannelsesstedets etikregler er modstridende eller afviger fra hinanden er Dansk Psykoterapeutforenings etikregler gældende frem for uddannelsesstedets etikregler.
 5. En sagsbehandling kan udmunde i følgende reaktioner:1. Klagen afvises som grundløs.

  2. Klagen giver anledning til kritik af ledelsen af uddannelsesstedet.

  3. Klagen giver anledning til at pålægge uddannel- sesstedet at foretage faglige tiltag i relation til ledelse, uddannelse eller lærergruppe.

  4. Klagen giver anledning til at indstille til bestyrelsen, at uddannelsesstedet pålægges at fjerne en lærer eller en uddannelsesleder fra uddannelsen.

  5. Klagen giver anledning til at indstille til bestyrelsen, at uddannelsesstedet fjernes fra Dansk Psykoterapeutforenings hjemmeside og at uddannelsen ikke giver ret til optagelse i foreningen.

  6. Etikudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, herunder bestemmer hvordan en klage skal behandles og hvorledes en afgørelse skal bekendtgøres.

  Klagen kan ikke behandles, da den ikke kan verificeres.