§ 8. Studerende

  1. Man kan blive studiemedlem af Dansk Psykoterapeutforening, hvis man er optaget på et af de godkendte uddannelsesinstitutioner i foreningen. Medlemsskabet ophæves automatisk, hvis uddannelsesinstitutionen ikke længere er medlem af foreningen. Studerende har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.
  2. Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg for studerende. Udvalget kan bestå af op til 5 medlemmer, som repræsenterer foreningens øvrige studiemedlemmer. Medlemmerne udvælges blandt de studerende for to år ad gangen. Udvalget skal stå for aktiviteter målrettet studerende samt fungere som sparringspartner for bestyrelsen. Der udarbejdes forretningsorden for udvalget.
  3. Studiemedlemsskab giver ikke automatisk ret til medlemskab som fuldbyrdet medlem af foreningen.