§ 7. Uddannelsesudvalget

  1. Uddannelsesudvalget består af seks medlemmer, hvoraf en vælges på generalforsamlingen, et medlem udpeges af bestyrelsen, og fire medlemmer vælges af uddannelsesforum.
  2. Uddannelsesudvalget konstituerer sig på sit første møde med valg af formand og sekretær.
  3. Udvalget tager stilling til konkrete uddannelsesspørgsmål vedrørende de psykoterapeutiske uddannelser. Udvalgets stilling er vejledende for uddannelsesstederne. Udvalget har en vejledende funktion over for bestyrelse, sekretariat og etikudvalg. Udvalget indkalder til de halvårlige uddannelsesforummøde med angivelse af dagsorden. Uddannelsesudvalget bidrager sammen med kvalitetskomiteen til bestyrelsens udarbejdelse af retningslinjer for de psykoterapeutiske efteruddannelsers optagelse i foreningen.