§ 7. Faglig standard

7.1  Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening har psykoterapeuten et ansvar over for sig selv, faget, klienter, offentligheden og kollegaer for at holde sig fagligt ajour. Det gælder både almenfagligt og inden for psykoterapeutens metodeområde/speciale, gennem eksempelvis egenterapi, supervision, deltagelse i faglige kurser og uddannelse

7.2  Psykoterapeuten udbyder kun terapi, under- visning og træning inden for metoder og tilgange, som vedkommende er trænet i
og har erfaring med.

7.3  Hvis psykoterapeuten har personlige problemer, der hæmmer vedkommendes arbejde med klienten, skal psykoterapeuten søge professionel hjælp til at løse problemerne.

7.4  Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening forpligter den praktiserende psykoterapeut sig til at modtage regelmæssig supervision
af sit virke som terapeut.