§ 6. Forskning

6.1 Ved forskning i psykoterapi har psykoterapeuten ansvar for at undersøge og klarlægge de etiske konsekvenser, inden undersøgelsen påbegyndes.
I tvivlsspørgsmål søges relevant hjælp til at afklare problematikker forud for undersøgelsen.

6.2 Psykoterapeuten er ansvarlig for, at data og materiale behandles korrekt og efter data- lovgivningens anvisninger, også af med- arbejdere, assistenter eller studerende. Således er det psykoterapeutens ansvar, at alle involverede på forhånd er bekendte med, hvordan materialets fortrolighed skal bevares.