§ 5. Formidling

5.1  Psykoterapeuten er bevidst om det individuelle og samfundsmæssige etiske ansvar, der er forbundet med formidling af psykoterapi.
Ansvaret omhandler alle former for formidling, annoncering, artikler, udtalelser til pressen, online medier, sociale medier etc.

5.2  Når psykoterapi som fag og ydelse præsenteres, gøres dette først og fremmest for at hjælpe klienter, studerende eller andre interessenter med at tage et velbegrundet valg – egen økonomisk vinding kommer i anden række.

5.3  Psykoterapeuten bør klart og tydeligt beskrive, hvilke kvalifikationer, uddannelser og ekspertise vedkommende har.

5.4  Psykoterapeuten beskriver psykoterapi som fag og tilbyder terapi, produkter og uddannelser så tydeligt og objektivt som muligt. Overfladisk, urigtig, sensationspræget eller overdreven kommunikation undgås.

5.5  Såfremt psykoterapi formidles i sammenhæng med andre færdigheder eller produkter, tydelig- gøres forskellen.