§ 4. Forhold til kolleger

4.1. Psykoterapeuten skal vise kollegial respekt og hensynsfuldhed, også i forhold til andre fag- områder.

4.2  En psykoterapeut, der bliver opmærksom på, at et medlem af Dansk Psykoterapeutforening bryder de etiske regler, har pligt til at påpege dette over for medlemmet og / eller rette henvendelse til Dansk Psykoterapeutforenings etikudvalg.

4.3  Psykoterapeuten er bevidst om nærliggende fag- områders betydning og foreslår klienten at gøre brug af disse områders faglighed, såfremt dette skønnes at være til gavn for klienten.