§ 3. Forhold til studerende

3.1 Ovenstående bestemmelser gælder også i et lærer / studerende forhold og i et supervisionsfor- hold på en uddannelse af terapeutisk karakter.

3.2  I uddannelsessammenhænge og supervisionsforhold sikrer lærer / supervisor / terapeut sig, at den studerendes / supervisandens faglige og personlige udvikling ikke vanskeliggøres af professionel rollekompleksitet. Med rollekompleksitet menes eksempelvis at samme person er uddannelsesleder, terapeut, supervisor, underviser, administrator og eksaminator.

3.3  Ved rollekompleksitet øges ansvaret hos lærer / supervisor / terapeut for elevens faglige og personlige udvikling.