§ 2. Formål

Dansk Psykoterapeutforenings formål er at sikre psykoterapeuter og deres klienters interesser. Derfor arbejder foreningen for at:

  1. samle de kvalificerede psykoterapeuter i Danmark
  2. sikre klienter og brugere tryghed i valget af psykoterapeut
  3. fastsætte faglige standarder og etiske regler for psykoterapeutisk virksomhed
  4. sikre yderligere kvalitetsudvikling af de psykoterapeutiske uddannelser og fremme forskning inden for psykoterapi
  5. øge kendskabet til psykoterapi og medlemmernes færdigheder og virke
  6. psykoterapi får en fremtrædende rolle inden for forebyggelse og behandling af psykiske og sociale problemstillinger
  7. psykoterapi bliver en anerkendt del af det offentlige tilbud om behandling og at foreningens medlemmer kan opnå en offentlig anderkendelse
  8. fremme medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder og private virksomheder
  9. samarbejde med andre organisationer og foreninger i spørgsmål af fælles interesse
  10. deltage i internationalt samarbejde – bl.a. gennem European Association for Psychotherapy og World Council for Psychotherapy mhp. erfaringsudveksling, fælles internationale standarder og indflydelse i fx EU.