§ 16. Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske med tre måneders varsel, og indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet, og udmeldelse kan alene ske til en udmeldelsesdato 30. juni eller 31. december. En udmeldelse pr. 30. juni skal være sekretariatet i hænde senest den 31. marts samme år, og en udmeldelse pr. 31. december skal være sekretariatet i hænde senest den 30. september samme år.