§ 15. Vedtægtsændringer

Til gennemførelse af vedtægtsændringer kræves, at forslaget vedtages af mindst to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer på en ordinær generalforsamling.
Forslag til vedtægtsændringer udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.