§ 15. Vedtægtsændringer

Til gennemførelse af vedtægtsændringer kræves, at forslaget vedtages af mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på en ordinær generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.