§ 14. Tegning og hæftelse

  1. Formand og næstformand tegner i fællesskab foreningen.
  2. Formand og næstformand kan i forening meddele prokura til sekretariatet.
  3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens påhvilende forpligtelser. Alene foreningens kapital hæfter.