§ 13. Økonomi

Foreningens midler anbringes i et eller flere anerkendte pengeinstitutter, således at de er rentebærende.