§ 10. Kursusforum

Bestyrelsen indkalder repræsentanter for de lokale kursusudvalg mindst en gang om året med henblik på at koordinere og inspirere kursusaktiviteterne landet over.