§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Dansk Psykoterapeutforening – Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder.
Foreningens hjemsted er København. Foreningen er stiftet 24. februar 1993.