§ 1. Almene bestemmelser

1.1 Etikreglerne er bindende for alle medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening.

1.2  Psykoterapeuten skal arbejde for at fremme klien- tens personlige og psykiske udvikling og sundhed. Hensynet til og respekten for klienten går forud for psykoterapeutens personlige interesser.

1.3  Psykoterapeuten er bevidst om det individuelle og samfundsmæssige etiske ansvar, faget indebærer. Et ansvar, der omfatter, at psykoterapeuten i sin position som terapeut, underviser, vejleder, formidler, forsker eller lignende kan have afgørende indflydelse på andre menneskers liv.

1.4  Psykoterapeuten er opmærksom på og undgår personlige, sociale, organisatoriske, finansielle eller politiske situationer, der kan lede til misbrug af faget og positionen.

1.5  Psykoterapeuten tager i alle former for arbejdsforhold ansvar for kvaliteten og konsekvenserne af sit arbejde.

1.6  Psykoterapeuten er opmærksom på at færdes med agtsomhed i forhold til at være repræsentant for sit fag, også uden for den direkte klient / terapeutrelation.