Derfor er Dansk Psykoterapeutforening ikke med i RAB-ordningen

Flere medlemmer har den sidste tid kontaktet os og spurgt ind til ”RAB-ordningen” – den særlige registreringsordning for alternative behandlere. Hvad dækker og indeholder ordningen, og hvorfor er Dansk Psykoterapeutforening ikke del af den?

Når Dansk Psykoterapeutforening ikke ønsker at være med i RAB-ordningen, er det fordi, vi ikke mener, at psykoterapeuter MPF er at betragte som alternative behandlere.

Tværtimod, arbejder Dansk Psykoterapeutforening henimod en større anerkendelse i det konventionelle social- og sundhedsvæsen ved at synliggøre, at alle psykoterapeuter MPF har minimum en 4-årig psykoterapeutuddannelse godkendt af Dansk Psykoterapeutforening og en anerkendt grunduddannelse på mindst bachelorniveau eller tilsvarende, samt minimum 3 års erhvervserfaring. Det er langt højere krav, end der er til RAB-ordningen.

De psykoterapeutuddannelser, der er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, bygger på forskning og anerkendte teorier.

 

Psykoterapeuter MPF hører derfor ikke til i RAB-ordningen. Formand i Dansk Psykoterapeutforening, Pia Clementsen siger:

Der findes jo et utal af tilbud udenfor det etablerede sundhedsvæsen, som vi under ét kalder alternativ behandling. Vi i Dansk Psykoterapeutforening står på en langt mere solid baggrund, og hverken kan eller ønsker at blive betragtet som ”alternative behandlere”.

Udover det, så mener Pia Clementsen også, at RAB-ordningen kan vildlede og forvirre brugerne:

– For os at se, kan det vildlede brugerne og skabe falsk tryghed, når de, under overskriften RAB-ordning, listes på en myndigheds hjemmeside. Det, der blot er en registrering, kan se ud som om, man fra systemets side blåstempler disse behandlinger som offentligt anerkendte. Og prioriterer nogle frem for andre. Det er misvisende og forvirrende. Registrering alene er ikke det samme som anerkendelse.

 

RAB-ordningen er ikke en blåstempling og offentlig anerkendelse af bestemte behandlere, behandlingsformer og foreninger.

 

FAKTA om RAB-ordning

  • En alternativ behandler kan bruge titlen ‘Registreret Alternativ Behandler’ (RAB), hvis behandleren er medlem af en forening, der er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed.
  • Foreningen skal bl.a. have mindst 30 medlemmer for at blive godkendt og have eksisteret i 2 år.
  • Når foreningen er godkendt registreres den på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.
  • RAB-ordningen blev indført ved lov i 2004 af Folketinget, som en brancheadministreret registreringsordning.
  • Styrelsen for Patientsikkerheds minimumskrav til uddannelse er 660 undervisningstimer. Herefter er det foreningerne selv, der udpeger de medlemmer, der må kalde sig Registreret Alternativ Behandler. Det er også den enkelte forening, der beslutter, hvilke krav, udover minimumskrav, den registrerede behandler skal opfylde.

 

For yderligere info om Dansk Psykoterapeutforenings holdning til RAB-ordningen, kontakt formand Pia Clementsen, Dansk Psykoterapeutforening
E: pc@dpfo.dk

 

Læs mere om RAB-ordningen på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside HER

 

Nyhedsbreve