Category: Nyt fra foreningen

Dansk Psykoterapeutforening søger forskere til undervisning på nyt fakultet

Dansk Psykoterapeutiskforening er ved at oprette et nyt fakultet for onlineundervisning af psykoterapistuderende. Fakultetet faciliteres af Crossfields Europa i tæt samarbejde med foreningen. Fakultetet går i luften i efteråret 2022, og derfor søger vi undervisere, der skal undervise i forskningsteori og praksis

Nyt organ skal samle psykoterapeutstuderende under Dansk Psykoterapeutforening

Studiemedlemmer af Dansk Psykoterapeutforening kan nu se frem til et styrket netværk og flere faglige og sociale aktiviteter på tværs af psykoterapeutuddannelserne. Et nyt organ for psykoterapeutstuderende ”De Studerendes Råd” tager nemlig form på initiativ af to studiemedlemmer fra Sjælland     Dansk Psykoterapeutforening har efterhånden en stor gruppe psykoterapeutstuderende, der er studiemedlemmer. To af… Læs mere »

Psykoterapeuter MPF søges til Dansk Sundhedssikring

Dansk Psykoterapeutforening har siden 2016 haft et samarbejde med forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring omkring brugen af psykoterapeuter MPF, der har tilbudt kompetente terapeutiske forløb indenfor lettere angst, depression og stress. Dansk Sundhedssikring ønsker nu at udvide netværket og mangler derfor lige nu en psykoterapeut MPF i hvert af følgende områder

Vil du være en del af foreningens nye honorarkomité?

Dansk Psykoterapeutforening søger lige nu tre psykoterapeuter MPF, der har lyst til at være en del af foreningens nye honorarkomité. Komiteen har til opgave at gennemgå og fastlægge forslag til honorarerne for de honorerede politikere i foreningen forud for generalforsamlingen i 2023.     På generalforsamlingen i 2021 blev det besluttet at nedsætte en honorarkomité,… Læs mere »

Året 2021 bød på medlemsfremgang i Dansk Psykoterapeutforening

  På trods af coronakrisen var 2021 et spændende år med solid medlemsfremgang og mange aktiviteter og indsatser i Dansk Psykoterapeutforening. Nu kan du læse om foreningens arbejde i årsberetningen for 2021 Læs årsberetningen for 2021 her  

Ny evaluering af psykoterapeutuddannelserne – på vej mod master-niveau og beskyttet titel

  Formand Pia Clementsen, bestyrelsen, Forum for Uddannelser og sekretariatet i Dansk Psykoterapeutforening har i 2021 brugt meget tid og opmærksomhed på at styrke kvaliteten i den måde, de 35 psykoterapeutuddannelser under foreningen bliver evalueret på. Evalueringsfirmaet Reflektor har i mere end 12 år evalueret uddannelserne efter 12 kvalitetskriterier. Det har givet et godt og… Læs mere »