Category: Nyhed

Kom til foreningens event på Folkemødet

Med titlen ”Visioner for psykiatrien” vil Dansk Psykoterapeutforening indsamle publikums ideer til en bedre psykiatri. Medlemmer er meget velkommen til at komme med ideer til en bedre psykiatri.

Tidlig forebyggelse til børn og voksne

Dansk Psykoterapeutforening har to forslag til den kommende psykiatriplan, der begge handler om tidlig forebyggelse af mistrivsel blandt børn og voksne.

Dansk Psykoterapeutforening søger forskere til undervisning på nyt fakultet

Dansk Psykoterapeutiskforening er ved at oprette et nyt fakultet for onlineundervisning af psykoterapistuderende. Fakultetet faciliteres af Crossfields Europa i tæt samarbejde med foreningen. Fakultetet går i luften i efteråret 2022, og derfor søger vi undervisere, der skal undervise i forskningsteori og praksis

Nyt organ skal samle psykoterapeutstuderende under Dansk Psykoterapeutforening

Studiemedlemmer af Dansk Psykoterapeutforening kan nu se frem til et styrket netværk og flere faglige og sociale aktiviteter på tværs af psykoterapeutuddannelserne. Et nyt organ for psykoterapeutstuderende ”De Studerendes Råd” tager nemlig form på initiativ af to studiemedlemmer fra Sjælland     Dansk Psykoterapeutforening har efterhånden en stor gruppe psykoterapeutstuderende, der er studiemedlemmer. To af… Læs mere »

Psykoterapeuter MPF søges til Dansk Sundhedssikring

Dansk Psykoterapeutforening har siden 2016 haft et samarbejde med forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring omkring brugen af psykoterapeuter MPF, der har tilbudt kompetente terapeutiske forløb indenfor lettere angst, depression og stress. Dansk Sundhedssikring ønsker nu at udvide netværket og mangler derfor lige nu en psykoterapeut MPF i hvert af følgende områder

Vil du være en del af foreningens nye honorarkomité?

Dansk Psykoterapeutforening søger lige nu tre psykoterapeuter MPF, der har lyst til at være en del af foreningens nye honorarkomité. Komiteen har til opgave at gennemgå og fastlægge forslag til honorarerne for de honorerede politikere i foreningen forud for generalforsamlingen i 2023.     På generalforsamlingen i 2021 blev det besluttet at nedsætte en honorarkomité,… Læs mere »

Replik: Danskernes mentale trivsel er vigtigere end faggrænser

Dansk Psykologforenings formand, Dea Seidenfaden, skriver i Kristeligt Dagblad den 16. februar, at hun ikke mener løsningen på at afhjælpe ventetider på psykologhjælp til unge er at inddrage psykoterapeuter. Dette synspunkt er jeg helt uenig i.

Året 2021 bød på medlemsfremgang i Dansk Psykoterapeutforening

  På trods af coronakrisen var 2021 et spændende år med solid medlemsfremgang og mange aktiviteter og indsatser i Dansk Psykoterapeutforening. Nu kan du læse om foreningens arbejde i årsberetningen for 2021 Læs årsberetningen for 2021 her  

Debatindlæg: Flere psykoterapeuter ud i psykiatrien, tak

Der er brug for flere psykoterapeuter i psykiatrien uanset om det drejer sig om det daglige arbejde i den lokale psykiatri, psykoedukation, egentlig samtaleterapi eller arbejde med pårørende. Det skyldes, at psykoterapeuter er eksperter i relationer og tværfaglige i udgangspunktet. Det skriver formand Pia Clementsen i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis og flere andre… Læs mere »

Debatindlæg: Inddrag andre faggrupper i hjælpen til unge med angst og depression

Ved årsskiftet skulle finanslovsaftalen for 2021 have sikret unge med angst og depression ret til gratis psykologhjælp. Men allerede få uger inde i 2022 er det tydeligt, at ordningen ikke fungerer. Ventetiden er alt for lang, og ordningen er for snæver. Hvorfor tænker vi ikke i andre og nye løsninger – f.eks. nye ordninger med inddragelse af andre faggrupper? Det skriver formand Pia Clementsen i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad den 25. januar 2022.