Udvalg

Her følger en oversigt over udvalgene i Dansk Psykoterapeutforening

 

Etikudvalget


 

Dansk Psykoterapeutforening stiller høje etiske krav til medlemmerne. Derfor er etikudvalget en central del af foreningen.

Etikudvalget behandler eventuelle klager over medlemmer eller de uddannelsesinstitutioner, Dansk Psykoterapeutforening har godkendt. En klage kan i yderste konsekvens betyde eksklusion.

Udgangspunktet for etikudvalgets arbejde er foreningens etikregler.

 

Kontakt:

etikudvalget@dpfo.dk

 

Jacob Christiansen

Dorte Jensen

Ditte Vind Abrahamsen

Pernelle Rose

Christina Lehtinen

 

Suppleanter

Susanne Grundt Larsen

Sofie Pedersen

 

 

Etisk rådgivning


 

Medlemmerne i Dansk Psykoterapeutforening kan i forbindelse med deres arbejde komme i en situation, hvor de har behov for rådgivning om etiske spørgsmål.

Udover at rådgive foreningens medlemmer fungerer etisk rådgivning som støtte for etikudvalget.

For hjælp til etiske spørgsmål, kontakt:

Karin Westh Langgard
kwl@dpfo.dk 

Dorte Sjögren
dos@dpfo.dk

 

 

Uddannelsesudvalget


 

Uddannelsesudvalget er de godkendte uddannelsesinstitutioners organ i foreningen. Udvalget følger udviklingen på de psykoterapeutiske uddannelser. De tager stilling til konkrete uddannelsesspørgsmål vedrørende de psykoterapeutiske uddannelser og har en vejledende funktion i forhold til foreningens bestyrelse og udvalg. Udvalget indkalder til de årlige møder i Forum for Uddannelse.

 

 

Hanne Bloch Gregersen

Formand

hanne@eft-instituttet.dk

 

Vibeke Møller

Inge Nygaard Pedersen

Anette Krogh

Vivian Hansen

 

 

 

Kursusudvalget


 

Dansk Psykoterapeutforening har fem regionale kursusudvalg, der udbyder kurser og fyraftensmøder til foreningens medlemmer i landsdelen.

Mindst én gang om året mødes bestyrelsen med repræsentanter for de lokale kursusudvalg mindst en for at sparre og koordinere kursusaktiviteterne landet over.

 

 

Nordjylland

 

Randi Thomsen

kontakt@hjertevis.dk

 

Lone Hjortshøj

Helle Marckstroem

 

 

Midtjylland

 

Birgitte Junø

birgitte@junoe.dk

Rikka Poulsen

Sofie Pedersen

 

 

Sydjylland

 

Hanne Christensen

psykoterapeuthanne@gmail.com

Bente Mikkelsen

Irene Moesgaard

Jette Bjerre

 

 

Fyn

 

Lene Wisbom

lene@bodynamic.dk 

 

Sjælland / København

 

Karen Dons Blædel

kdb@dpfo.dk

Kirsten Bjelke

Tina Mette Mosbæk

Maj-Britt Høybye Hansen

Ulla Skram

 

 

 

Professionsidentitet – udvalg


 

Marianne Bentzen

Erik Wasli

Kresten Kay

Lise Kramer Schmidt

 

Se kommissorium