Udvalg

Her følger en oversigt over udvalgene i Dansk Psykoterapeutforening

 

 


Etikudvalget

Dansk Psykoterapeutforening stiller høje etiske krav til medlemmerne. Derfor er etikudvalget en central del af foreningen.

Etikudvalget behandler eventuelle klager over medlemmer eller de uddannelsesinstitutioner, Dansk Psykoterapeutforening har godkendt. En klage kan i yderste konsekvens betyde eksklusion.

Udgangspunktet for etikudvalgets arbejde er foreningens etikregler.

 

Kontakt:

etikudvalget@dpfo.dk

 

 

Medlemmer:

 

Hans Munk (formand)
hm@dpfo.dk
Tlf. 21 22 55 99

 

Anna Bentzen
ab@dpfo.dk

 

Birgitte Sjødin
gs@dpfo.dk

 

Lene Jeppesen Qvortrup
lq@dpfo.dk

 

Lone Holm Feddersen
lf@dpfo.dk

 

Marianne Horst
mh@dpfo.dk

 

Janne Oreskov (suppleant)
jo@dpfo.dk

 

 

 


Etikpanelet

Medlemmerne i Dansk Psykoterapeutforening kan i forbindelse med deres arbejde komme i en situation, hvor de har behov for rådgivning om etiske spørgsmål. Her kan de kontakte etikpanelet.

Udover at rådgive foreningens medlemmer fungerer etikpanelet som støttepanel for etikudvalget.

 

For hjælp til etiske spørgsmål kontakt:

etikpanelet@dpfo.dk

 

 

Medlemmer:

 

Erik Wasli
ew@dpfo.dk

 

Marianne Horst
mh@dpfo.dk

 

Karin Westh Langgard
kwl@dpfo.dk

 

Marianne Bentzen
mb@dpfo.dk

 

 


Optagelsesudvalget

Optagelsesudvalget behandler ansøgningerne fra de ansøgere, der søger om medlemskab.

Klik her for at se optagelseskriterierne.

 

Kontakt:

optagelsesudvalget@dpfo.dk

 

Medlemmer:

 

Harald Villemoes (formand)
hv@dpfo.dk

 

Vibeke Møller
vm@dpfo.dk

 

Inger Jensen (suppleant)
ij@dpfo.dk

 

 

 

 


Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget er de godkendte uddannelsesinstitutioners organ i foreningen. Udvalget følger udviklingen på de psykoterapeutiske uddannelser. De tager stilling til konkrete uddannelsesspørgsmål vedrørende de psykoterapeutiske uddannelser og har en vejledende funktion i forhold til foreningens bestyrelse og udvalg. Udvalget indkalder til de årlige møder i Forum for Uddannelse.

 

Medlemmer:

 

Henrik Hass
henrik@henrikhass.dk

 

Pia Jeppesen
pj@dpfo.dk

 

Maja Nissen
majanissen@hotmail.com

 

Hanne Bloch Gregersen
hanne@eft-instituttet.dk

 

Anette Krogh
ak@kempler.dk

 

 

 

 


Kursusudvalget

Dansk Psykoterapeutforening har fem regionale kursusudvalg, der udbyder kurser og fyraftensmøder til foreningens medlemmer i landsdelen.

Mindst én gang om året mødes bestyrelsen med repræsentanter for de lokale kursusudvalg mindst en for at sparre og koordinere kursusaktiviteterne landet over.

 

 

Nordjylland

 

Mary à Argjaboda
maa@dpfo.dk

Lone Hjortshøj

Ole Jessen

Annamarie Bundgård

 

Midtjylland

 

Birgitte Junø
birgitte@junoe.dk

Bodil Boss Nielsen

Rikka Poulsen

Sofie Pedersen

 

Sydjylland

 

Hanne Christensen
2505hc@gmail.com

 

 

Fyn

 

Henning Guldager
guldsoer@gmail.com

Marianne Bjørnskov Jørgensen

 

Sjælland / København

 

Eva Zelander
eva@qvercus.dk

Kirsten Bjelke

Mette Rosenvel

Eva Zelander

Karen Blædel

 

 

Styregruppe for kursusudvalgene

 

Mary à Argjaboda

Hanne Christensen

Birgitte Junø

Heike Klint Dalskel

Gerda Rasmussen

Pia Jeppesen