Udvalg

Her følger en oversigt over udvalgene i Dansk Psykoterapeutforening

 

Etikudvalget


 

Dansk Psykoterapeutforening stiller høje etiske krav til medlemmerne. Derfor er etikudvalget en central del af foreningen.

Etikudvalget behandler eventuelle klager over medlemmer eller de uddannelsesinstitutioner, Dansk Psykoterapeutforening har godkendt. En klage kan i yderste konsekvens betyde eksklusion.

Udgangspunktet for etikudvalgets arbejde er foreningens etikregler.

 

Kontakt:

etikudvalget@dpfo.dk

 

 

Hans Munk

Formand

hm@dpfo.dk
+45 21 22 55 99

 

Anna Bentzen

ab@dpfo.dk

 

Birgitte Sjødin

gs@dpfo.dk

 

Lene Jeppesen Qvortrup

lq@dpfo.dk

 

Marianne Horst

mh@dpfo.dk

 

Janne Oreskov

jo@dpfo.dk

 

Fin Egenfeldt

 

 

Etikpanelet


 

Medlemmerne i Dansk Psykoterapeutforening kan i forbindelse med deres arbejde komme i en situation, hvor de har behov for rådgivning om etiske spørgsmål. Her kan de kontakte etikpanelet.

Udover at rådgive foreningens medlemmer fungerer etikpanelet som støttepanel for etikudvalget.

 

For hjælp til etiske spørgsmål kontakt:

etikpanelet@dpfo.dk

 

Erik Wasli

ew@dpfo.dk

 

Marianne Horst

mh@dpfo.dk

 

Karin Westh Langgard

kwl@dpfo.dk

 

Marianne Bentzen

mb@dpfo.dk

 

Merete Holm Brantbjerg

mhb@dpfo.dk

 

Rikke Rønneberg

rr@dpfo.dk

 

 

 

Optagelsesudvalget


 

Optagelsesudvalget behandler ansøgningerne fra de ansøgere, der søger om medlemskab.

Klik her for at se optagelseskriterierne.

 

Kontakt:

optagelsesudvalget@dpfo.dk

 

Maja Nissen

Formand

mn@dpfo.dk

 

Vibeke Møller

vm@dpfo.dk

 

Inger Jensen

ij@dpfo.dk

 

 

 

Uddannelsesudvalget


 

Uddannelsesudvalget er de godkendte uddannelsesinstitutioners organ i foreningen. Udvalget følger udviklingen på de psykoterapeutiske uddannelser. De tager stilling til konkrete uddannelsesspørgsmål vedrørende de psykoterapeutiske uddannelser og har en vejledende funktion i forhold til foreningens bestyrelse og udvalg. Udvalget indkalder til de årlige møder i Forum for Uddannelse.

 

 

Hanne Bloch Gregersen

Formand

hanne@eft-instituttet.dk

 

Vibeke Møller

Peter Wittenburg

Kai Andersen

Vivian Hansen

 

 

 

Kursusudvalget


 

Dansk Psykoterapeutforening har fem regionale kursusudvalg, der udbyder kurser og fyraftensmøder til foreningens medlemmer i landsdelen.

Mindst én gang om året mødes bestyrelsen med repræsentanter for de lokale kursusudvalg mindst en for at sparre og koordinere kursusaktiviteterne landet over.

 

 

Nordjylland

 

Lone Hjortshøj

Annamarie Bundgård

 

 

Midtjylland

 

Birgitte Junø

birgitte@junoe.dk

Rikka Poulsen

Sofie Pedersen

 

 

Sydjylland

 

Hanne Christensen

psykoterapeuthanne@gmail.com

 

Bente Mikkelsen

Irene Moesgaard

 

 

Fyn

 

Henning Guldager

guldfak@gmail.com

 

Marianne Bjørnskov Jørgensen

 

 

Sjælland / København

 

Kirsten Bjelke

Karen Blædel

Tina Mette Mosbæk

Maj-Britt Høybye Hansen

 

 

Styregruppe for kursusudvalgene

Hanne Christensen

Birgitte Junø

Heike Klint Dalskel

Gerda Rasmussen

 

 

Professionsidentitet – udvalg


 

Marianne Bentzen

Erik Wasli

Kresten Kay

Lise Kramer Schmidt

 

Se kommissorium