Udvalg

Her følger en oversigt over udvalgene i Dansk Psykoterapeutforening:

 

Etikudvalget

Dansk Psykoterapeutforening stiller høje etiske krav til medlemmerne. Derfor er etikudvalget en central del af foreningen.

Etikudvalget behandler eventuelle klager over medlemmer eller de uddannelsesinstitutioner, Dansk Psykoterapeutforening har godkendt. En klage kan i yderste konsekvens betyde eksklusion.

Udgangspunktet for etikudvalgets arbejde er foreningens etikregler.

 

Medlemmer:
Hans Munk (formand)
hans@munk.mail.dk
21 22 55 99
Anna Bentzen
annabentzen@gmail.com
Birgitte Sjødin
gitte.sjoedin@gmail.com
Janne Oreskov (suppleant)
terapeut@balancekilden.dk
Lene Jeppesen Qvortrup
lene_qvortrup@hotmail.com
Lone Holm Feddersen
lone@naturensveje.dk
Marianne Horst
marianne@horst.dk

 

Etikpanelet

Medlemmerne i Dansk Psykoterapeutforening kan i forbindelse med deres arbejde komme i en situation, hvor de har behov for rådgivning om etiske spørgsmål. Her kan de kontakte etikpanelet.

Udover at rådgive foreningens medlemmer fungerer etikpanelet som støttepanel for etikudvalget.

For hjælp til etiske spørgsmål kontakt:

Jeanne Holten Møller
info@jeanneholten.dk
Erik Wasli
erik@wasli.dk
Marianne Davidsen-Nielsen
m.davidsen-nielsen@mail.dk
Anna Bentzen
annabentzen@gmail.com
Karin Westh Langgard
info@karinwesth.dk
Marianne Bentzen
mariannebentzen@mac.com

 

Optagelsesudvalget

Optagelsesudvalget behandler ansøgningerne fra de ansøgere, der søger om medlemskab.

Klik her for at se optagelseskriterierne.

Medlemmer:
Vibeke Møller
vibeke.moeller@webspeed.dk
Harald Villemoes
harald@villemoes.dk

 

Inger Jensen (Suppleant)
fru.inger.jensen@gmail.com

 

Harald Villemoes
harald@villemoes.dk

 

Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget er de godkendte uddannelsesinstitutioners organ i foreningen. Udvalget følger udviklingen på de psykoterapeutiske uddannelser. De tager stilling til konkrete uddannelsesspørgsmål vedrørende de psykoterapeutiske uddannelser og har en vejledende funktion i forhold til foreningens bestyrelse og udvalg. Udvalget indkalder til de årlige møder i Forum for Uddannelse.

Medlemmer:
Henrik Hass
Pia Jeppesen
pj@dpfo.dk
Martin Tidén
martin@lifeenergyprocess.dk
Maja Nissen
majanissen@hotmail.com
Hanne Bloch Gregersen
hanne@eft-instituttet.dk
Anette Krogh
ak@kempler.dk

 

 

Kursusudvalget

Dansk Psykoterapeutforening har fem regionale kursusudvalg, der udbyder kurser og fyraftensmøder til foreningens medlemmer i landsdelen.

Mindst én gang om året mødes bestyrelsen med repræsentanter for de lokale kursusudvalg mindst en for at sparre og koordinere kursusaktiviteterne landet over.

 

Nordjylland

Mary á Argjaboda
mary@argjaboda.dk

 

Midtjylland

 

Birgitte Junø
birgitte@junoe.dk

 

Sydjylland

Ella Krog
ek@ella-krog.dk

 

Fyn

Henning Guldager
guldsoer@gmail.com

 

København/Sjælland

Eva Zelander
eva@qvercus.dk