Bestyrelse og udvalg

 

Dansk Psykoterapeutforening vælger sin bestyrelse ved foreningens årlige generalforsamling, der finder sted i februar eller marts. Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne og er ansvarlig for at forvalte de beslutninger, som generalforsamlingen træffer.

Udover bestyrelsen er der en række udvalg: Et etikudvalg, et optagelsesudvalg og et uddannelsesudvalg. Samtidig er der i hver region et kursusudvalg, der arrangerer de forskellige kursusaktiviteter rundt om i landet.