”Uddannelsen til psykoterapeut har gjort mig til en bedre leder”

Tema: Psykoterapeuter i Grønland

 

I sit lederjob på Center for sundhedsuddannelser i Nuuk har Navarana Johansen stor gavn af sin 4-årige psykoterapeutuddannelse. Den har givet hende en menneskelig modstandskraft og gjort hende i stand til at være en bedre leder for de 12 undervisere og studievejledere, som hun har personaleansvaret for

 

Navarana Johansen er uddannet sygeplejerske og psykoterapeut MPF og arbejder som leder på Center for sundhedsuddannelser i Nuuk

 

Da 36-årige Navarana Johansen i 2017 påbegyndte en 4-årig psykoterapeutuddannelse, var det ikke just et lederjob, hun havde regnet med at skulle bruge den til. Men ikke desto mindre er det en realitet. Hun er i dag daglig leder på Center for sundhedsuddannelser, Peqqissaanermik Ilinniarfik, hvor man bl.a. uddanner sundhedsassistenter, sundhedshjælpere og støttepersoner.

”Jeg troede, at jeg skulle bruge psykoterapeutuddannelsen til at tilbyde psykoterapi. I mit arbejde som sygeplejerske på et sygehus mødte jeg mange af mine tidligere patienter nede i byen, som havde haft alvorlige sygdomme. De fortalte, at de efter at være blevet udskrevet og raskmeldte, havde svært ved at komme tilbage til livet. De led af angst og uro og var meget alene med problemerne efter at have haft en potentielt dødelig sygdom. Så det var egentlig min bevæggrund for at ville blive psykoterapeut,” fortæller Navarana Johansen

Navarana Johansen blev færdiguddannet psykoterapeut fra Systemisk Institut for Familieterapi (SIF) i Nuuk i 2020, og i stedet for at gå vejen som selvstændig psykoterapeut, takkede hun i stedet ja til en lederstilling på Center for sundhedsuddannelser, Peqqissaanermik Ilinniarfik, hvor hun tiltrådte den 1. maj 2021.

Her varetager hun den daglige ledelse af 12 undervisere og en studievejleder, som står for at uddanne alt fra sundhedsassistenter, sundhedshjælpere og støttepersoner til portører, klinikassistenter og tandplejere.

 

En ny måde at være leder på

Selvom Navarana Johansen ikke direkte arbejder som psykoterapeut på Center for sundhedsuddannelser, bruger hun i høj grad det, hun har lært på psykoterapeutuddannelsen, i sit daglige job som leder.

”Som tidligere konstitueret afdelingssygeplejerske kan jeg mærke en stor forskel på, hvordan jeg var som leder før, jeg tog psykoterapeutuddannelsen, og nu. Hver dag bruger jeg det, jeg har lært på uddannelsen. Eksempelvis i den måde, jeg taler med underviserne og eleverne på, og i forhold til at håndtere forskellige problemstillinger. Det ville jeg slet ikke have kunnet uden min psykoterapeutuddannelse,” fortæller Navarana Johansen og slutter:

”Sidst, men ikke mindst, så bruger min uddannelse som psykoterapeut rigtig meget i forhold til mig selv som menneske. Det er som om, jeg har fået en ballast til at kunne stå imod alt. Det ville jeg slette ikke være foruden”.

 

 

Navarana Johansen

  • 36 år
  • Bosat i Nuuk, Grønland
  • Uddannet Bachelor of science in nursing fra Grønlands universitet i 2012 og psykoterapeut på SIF i 2020
  • Arbejder som uddannelsesleder på Center for sundhedsuddannelser, Peqqissaanermik Ilinniarfik

 

 

Center for sundhedsuddannelser, Peqqissaanermik Ilinniarfik

  • Beliggende i Nuuk, Grønland
  • Uddanner sundhedsassistenter, sundhedshjælpere og støttepersoner
  • Uddanner frontpersonale, også kaldet ”sundhedsarbejdere”, som varetager sygeplejestationerne ude i bygderne og kunne snakke med regionssygehusene
  • Uddanner portører, klinikassistenter og tandplejere