Stor efterspørgsel på psykoterapeutuddannelsen i Grønland

Tema: Psykoterapeuter i Grønland

 

I 2016 blev det danske uddannelsesinstitut, Systemisk Institut for Familieterapi (SIF), valgt til at etablere en psykoterapeutuddannelse i Grønland for at sikre flere kvalificerede grønlandske terapeuter. Her fem år senere er efterspørgslen på uddannelsen meget stor, og SIF har nu også etableret en supervisor- og familiekonsulentuddannelse i Nuuk

 

I 2020 blev det første hold psykoterapeuter færdiguddannet på SIF, Systemisk Institut for Familieterapi, i Nuuk. De har alle en social- eller sundhedsfaglig baggrund og var i forvejen ansat i det kommunale system eller sundhedsvæsenet i Grønland, da de påbegyndte psykoterapeutuddannelsen

 

Det danske institut, Systemisk Institut for Familieterapi (SIF), der til dagligt har uddannelse på Fyn, blev i 2016 valgt af Grønlands Selvstyre til at etablere en psykoterapeutuddannelse målrettet offentligt ansatte i Grønland. Etableringen blev iværksat for at styrke den forebyggende indsats for udsatte børn og unge i Grønland.

SIF i Nuuk er dermed det første institut i Grønland, der er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, og det er Grønlands Selvstyre, der har ønsket at etablere psykoterapeutuddannelsen for at sikre flere kvalificerede terapeuter i Grønland.

Heike Klint Dalslet og Trine Marie Sand, begge psykoterapeuter MPF, er hhv. underviser på og ejer af SIF. De blev kontaktet uopfordret af Grønlands Selvstyre tilbage i 2015 og tilbudt at byde ind som et af de institutter, der kunne blive valgt til opgaven. Efter en lang og intens udvælgelsesproces blandt adskillige andre institutter faldt valget i sidste ende på SIF.

”Vi startede op med et hold på 28 offentligt ansatte i 2016 og vidste ikke helt, hvad vi kunne forvente af fremtiden. Med en 4-årig kontrakt i hånden og med visheden om, at indsatsen kom på finansloven, skulle det nok gå, tænkte vi. Vi fandt dog hurtigt ud af, at der var vanvittig høj søgning på uddannelsen, hvilket vi også mærkede ved de efterfølgende optag af studerende. Det blev hurtigt en meget populær uddannelse, og vi kunne se hvordan de studerende fra starten integrerede de nye metoder på deres arbejdspladser ” siger Trine Marie Sand.

I 2020 færdiggjorde det første hold deres psykoterapeutuddannelse. Langt de fleste har en social- eller sundhedsfaglig baggrund og er i forvejen ansat i det kommunale system eller sundhedsvæsenet i Grønland.

Med en psykoterapeutuddannelse i bagagen er de således i stand til at hjælpe borgere med problematikker som eksempelvis vold, misbrug og traumer. Heike Klint Dalslet og Trine Marie Sand har nemlig gjort sig meget umage med at tilpasse uddannelsen til både den grønlandske kultur, tænkemåde og de problematikker, som terapeuterne kommer til at står over for, når de er færdiguddannet.

”Vores systemiske og narrative afsæt giver et godt fundament for de grønlandske terapeuter. Grønlænderne er et fortællende folk. Et folk med sagn, myter og stærke traditioner. Derfor lå det narrative afsæt lige til højrebenet,” siger Heike Klint Dalslet.

Trine Marie Sand (tv) og Heike Dalslet er hhv. ejer af og underviser på Systemisk Institut for Familieterapi i Grønland

 

Høj gennemførselsprocent

SIF er placeret sammen med Skolen for Sundhedsuddannelser i Nuuk og kører moduler á fem dages varighed. Ligesom det danske institut er SIF i Grønland certificeret af Dansk Psykoterapeutforening, og uddannelsen tager i alt fire år at gennemføre på deltid.

Sammenlignet med uddannelsessystemet i Danmark og Grønland generelt, oplever SIF en høj gennemførselsprocent.

”Vi har oplevet en høj gennemførselsprocent, hvilket ikke er typisk i Grønland. Jeg tror, at årsagen til den høje gennemførselsprocent blandt andet er, at vi følger de studerende meget tæt og holder fast i dem, til de er igennem uddannelsen. Det er en del af vores DNA og SIF’s varemærke. Vi følger de studerende imellem modulerne og ved, hvornår det er nødvendigt at tage kontakt til dem. Det gør vi også i Danmark, fordi uddannelsen er så intens,” fortæller Trine Marie Sand.

Siden 2016 har Grønlands Selvstyre og Peqqissaanermik Ilinniarfik bedt SIF om at løfte endnu to opgaver i Grønland.

”Vi har nu også etableret en supervisoruddannelse og en familiekonsulentuddannelse, hvor vi får udbredt tankerne og ideerne fra psykoterapeutuddannelsen. Det er vigtigt, at der er flere efteruddannelsestilbud med et fælles teoretisk og metodisk afsæt, fordi det gør, at metodebevidstheden kan fastholdes efter endt uddannelse. For os personligt er det en stor gave at få lov til at lave dette arbejde. Vi kan se, at de mennesker, der går igennem uddannelsen bliver forandrede, og får mange nye værktøjer, og derfor tror vi på, at det kan være med til at ændre den grønlandske kultur i en positiv retning,” siger Heike Klint Dalslet.