Nyheder

Depression var hovedtema på psykiatridagene 2019

Dansk Psykoterapeutforenings formand Pia Clementsen og sekretariatschef Vibeke Lubanski deltog i Psykiatrifondens psykiatridage i København den 8.- 9. maj, hvor depression var hovedtemaet. De to dage bød på oplæg af psykiatere, læger, psykologer og de ramte selv, som med hver deres baggrund satte fokus på årsagerne til og behandling af depression.

Dansk Psykoterapeutforening søger et nyt medlem til Etikudvalget

Vil du arbejde med etiksager og rådgivning i Dansk Psykoterapeutforening? På årets generalforsamling blev det besluttet at udvide foreningens Etikudvalg med yderligere et medlem. Foreningen søger derfor en erfaren psykoterapeut, der vil være med til at behandle etiksager efter foreningens regler.

Den nye bestyrelse afholdt første møde den 9. april 2019

Dansk Psykoterapeutforenings nye bestyrelse er klar til at trække i arbejdstøjet efter at have afholdt det første konstituerende møde den 9. april i København. På dagsordenen var blandt andet budget og planer for 2019, de høje IT-udgifter i 2018 og det kommende bestyrelsessamarbejde. Derudover blev Henrik Ølgaard valgt til ny næstformand, Maja Nissen til bestyrelsesrepræsentant i optagelsesudvalget, og formand Pia Clementsen blev valgt til repræsentant i uddannelsesudvalget.

Forslag om elektronisk afstemning blev nedstemt på generalforsamlingen

Elektronisk afstemning ved formandsvalg bliver ikke en realitet i Dansk Psykoterapeutforening foreløbig. Det blev besluttet på årets generalforsamling, hvor en lang række forslag fra medlemmer, bestyrelse og udvalg var til debat og afstemning. Her kan du læse et sammendrag af nogle af de beslutninger, der blev truffet.

Dansk Psykoterapeutforening opsiger samarbejdsaftale med GoMentor

Dansk Psykoterapeutforening har besluttet at opsige foreningens samarbejdsaftale med onlineportalen GoMentor. Aftalen gav blandt andet medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening mulighed for at få rabat på deres abonnement, når de oprettede en profil hos GoMentor.