Nyheder

Replik: Danskernes mentale trivsel er vigtigere end faggrænser

Dansk Psykologforenings formand, Dea Seidenfaden, skriver i Kristeligt Dagblad den 16. februar, at hun ikke mener løsningen på at afhjælpe ventetider på psykologhjælp til unge er at inddrage psykoterapeuter. Dette synspunkt er jeg helt uenig i.

Året 2021 bød på medlemsfremgang i Dansk Psykoterapeutforening

  På trods af coronakrisen var 2021 et spændende år med solid medlemsfremgang og mange aktiviteter og indsatser i Dansk Psykoterapeutforening. Nu kan du læse om foreningens arbejde i årsberetningen for 2021 Læs årsberetningen for 2021 her  

Debatindlæg: Flere psykoterapeuter ud i psykiatrien, tak

Der er brug for flere psykoterapeuter i psykiatrien uanset om det drejer sig om det daglige arbejde i den lokale psykiatri, psykoedukation, egentlig samtaleterapi eller arbejde med pårørende. Det skyldes, at psykoterapeuter er eksperter i relationer og tværfaglige i udgangspunktet. Det skriver formand Pia Clementsen i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis og flere andre… Læs mere »

Debatindlæg: Inddrag andre faggrupper i hjælpen til unge med angst og depression

Ved årsskiftet skulle finanslovsaftalen for 2021 have sikret unge med angst og depression ret til gratis psykologhjælp. Men allerede få uger inde i 2022 er det tydeligt, at ordningen ikke fungerer. Ventetiden er alt for lang, og ordningen er for snæver. Hvorfor tænker vi ikke i andre og nye løsninger – f.eks. nye ordninger med inddragelse af andre faggrupper? Det skriver formand Pia Clementsen i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad den 25. januar 2022.

Ny evaluering af psykoterapeutuddannelserne – på vej mod master-niveau og beskyttet titel

  Formand Pia Clementsen, bestyrelsen, Forum for Uddannelser og sekretariatet i Dansk Psykoterapeutforening har i 2021 brugt meget tid og opmærksomhed på at styrke kvaliteten i den måde, de 35 psykoterapeutuddannelser under foreningen bliver evalueret på. Evalueringsfirmaet Reflektor har i mere end 12 år evalueret uddannelserne efter 12 kvalitetskriterier. Det har givet et godt og… Læs mere »

Fra Irma til psykoterapi – Det handler om mennesker

Drømmen om at uddanne sig indenfor psykoterapi var længe undervejs for 40-årige Daniel Ostermann Borup Jensen – nærmest gennem hele hans liv. Fra en svær barndom, henover sit først job i Irma og mange år som leder og salgschef i detailhandlen. Det er interessen for mennesker, der driver Daniel. Det får han indfriet på uddannelsen… Læs mere »

Psykiatriplan mangler borgernær forebyggelse

Mange gode anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, men der mangler fokus på forebyggelse i børn, unge og voksnes hverdag, mener Dansk Psykoterapeutforening Sundhedsstyrelsen har netop fremlagt en række anbefalinger til en ny psykiatriplan for de næste 10 år. Sundhedsstyrelsens to vigtigste anbefalinger er, at indsatsen for mennesker med de sværeste psykiske lidelser skal forbedres og at der… Læs mere »

Julehilsen fra formanden

Kære medlemmer 2021 har været endnu et helt specielt år for os alle sammen. Det har ikke mindst tydeliggjort betydningen af vores fag og indsats. Der har været et stort behov for at afhjælpe mental mistrivsel hos både børn og voksne. Og dette behov synes bestemt ikke at blive mindre i tiden fremover. Vi har… Læs mere »

Corona og sikkerhed i klinikken

Mange medlemmer kontakter os i disse dage og spørger til, hvilke coronarestriktioner, de skal indføre i deres klinik. I Dansk Psykoterapeutforening opfordrer vi medlemmerne til at følge sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. Læs mere på coronasmitte.dk   Helt konkret opfordrer vi vores medlemmer i klinikken til at: vaske hænder, spritte af (overflader, håndtag mm.) og lufte ud… Læs mere »

AFLYST: Invitation – Åbent hus med gløgg og julehygge

Sæt X i kalenderen – du er inviteret til julehygge i foreningen Torsdag den 2. december kl. 15-17 åbner sekretariatet i København dørene for alle medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening. Kom forbi og ønsk god jul. Mød formanden og andre kolleger. Eftermiddagen byder på åbent hus med gløgg, julehygge og muligheden for at hilse på hinanden og… Læs mere »