Nyheder

Foredrag med Ole Vedfelt: ”Psykoterapi: Symptomlindring eller mesterlære som menneske?”

De store psykoterapeutiske pionerer har alle bevæget sig på kanten af den etablerede intellektuelle forståelse af verden og menneskene og har været med til at udvide den kollektive bevidsthed.

I dag hvor flere og flere mennesker går ned med stress, angst, depression og psykiatrisk diagnosticerede lidelser, må vi spørge om psykoterapierne skal være senmoderne institutioner, der reparerer fejl og mangler i den enkelte, eller om de skal være en vigtig del af en stadigt voksende bevægelse for at udforske og møde menneskesindet i dets kompleksitet og mangfoldighed.

Marianne Bentzen på Jubilæumskonferencen: “Fremtidens psykoterapi i Danmark”

Med afsæt i de psykodynamiske traditioner i europæisk og dansk psykoterapi i disse år, giver psykoterapeut MPF Marianne Bentzen et rids over de næste mulige skridt i udviklingen af et fagligt fundament for psykoterapi. I oplægget vil hun stille skarpt på ressourcer og udfordringer i forhold til at udvikle fremtidens psykoterapi i Danmark

Sommerhilsen fra formanden

Kære medlemmer

Sommerferien står for døren, og jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at sende jer en sommerhilsen og orientere om nogle af de aktiviteter, vi er beskæftiget med i Dansk Psykoterapeutforening.

Foredrag med Thomas Geuken: Megatrends og disses konsekvenser for fremtidens psykoterapeuter

Psykoterapeuter behøver nye færdigheder for at lykkes i fremtiden. De dilemmaer, vi bliver konfronteret med, de borgere, klienter og patienter, vi skal behandle og samarbejde med, den teknologi, som vi skal bruge, og vores tilværelser forandres dramatisk i øjeblikket. Vi bliver nødsaget til at udvikle nye færdigheder og kompetencer, der kan håndtere det, som ligger lige for og forude

Kom til Åbent Hus i Århus

Kom til Åbent Hus i Århus, når Dansk Psykoterapeutforening gæster Psykoterapeutisk Instituts lokaler den 27. september 2018 fra kl.15-17

Dansk Psykoterapeutforening i debat på Folkemødet

I år deltager formand Pia Jeppesen i to debatter på Folkemødet på Bornholm, hvor hun skal diskutere mulighederne for at styrke danskernes mentale sundhed sammen med en række fagpersoner fra andre organisationer.

Ny næstformand i Dansk Psykoterapeutforening

Det bliver den 46-årige Kim Matzen, der nu sætter sig i næstformandsstolen i Dansk Psykoterapeutforenings bestyrelse, som han har været en del af siden generalforsamlingen i marts 2018.

Emmy van Deurzen på Jubilæumskonferencen

Kom og oplev den kendte hollandske/engelske filosof, psykolog og terapeut Emmy van Deurzen, der vil gøre os klogere på eksistentiel terapi i en ny tidsalder.

Eksistentiel terapi er en filosofisk metode inden for psykoterapi, der fokuserer på livets daglige udfordringer, såvel som på de ekstraordinære problemer og traumer, som ændrer vores liv. Dette omfatter arbejdet med det politiske, sociale og kulturelle pres, som folk er under i en stadig hurtigere og global verden.

Nyt fra formanden

Kære medlemmer

Sommeren nærmer sig med hastige skridt, og det første halvår af 2018 lakker så småt mod enden. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at give jer en kort status på, hvad der sker i foreningen, og hvad bestyrelsen, sekretariatet og jeg i øjeblikket arbejder med.