Nyheder

Kom til foreningens event på Folkemødet

Med titlen ”Visioner for psykiatrien” vil Dansk Psykoterapeutforening indsamle publikums ideer til en bedre psykiatri. Medlemmer er meget velkommen til at komme med ideer til en bedre psykiatri.

Nye webinarer: Hvordan er du forsikret som psykoterapeut MPF?

  Kunne du tænke dig at høre mere om den forsikringsdækning, du har gennem dit medlemskab hos Dansk Psykoterapeutforening? Og vil du høre mere om, hvilke andre relevante forsikringsdækninger der findes til dig som selvstændig?   Så skal du bestemt logge på et af de to webinarer, der foregår onsdag den 1. juni kl. 16:00… Læs mere »

Forårsbrev fra formanden

Først og fremmest er det dejligt vi kan mødes fysisk ude i landet igen, skriver formand Pia Clementsen i denne forårshilsen.

Tidlig forebyggelse til børn og voksne

Dansk Psykoterapeutforening har to forslag til den kommende psykiatriplan, der begge handler om tidlig forebyggelse af mistrivsel blandt børn og voksne.

Dansk Psykoterapeutforening søger forskere til undervisning på nyt fakultet

Dansk Psykoterapeutiskforening er ved at oprette et nyt fakultet for onlineundervisning af psykoterapistuderende. Fakultetet faciliteres af Crossfields Europa i tæt samarbejde med foreningen. Fakultetet går i luften i efteråret 2022, og derfor søger vi undervisere, der skal undervise i forskningsteori og praksis

Nyt organ skal samle psykoterapeutstuderende under Dansk Psykoterapeutforening

Studiemedlemmer af Dansk Psykoterapeutforening kan nu se frem til et styrket netværk og flere faglige og sociale aktiviteter på tværs af psykoterapeutuddannelserne. Et nyt organ for psykoterapeutstuderende ”De Studerendes Råd” tager nemlig form på initiativ af to studiemedlemmer fra Sjælland     Dansk Psykoterapeutforening har efterhånden en stor gruppe psykoterapeutstuderende, der er studiemedlemmer. To af… Læs mere »

Dansk Psykoterapeutforening afgiver høringssvar om sundhedsklynger

  Læs foreningens høringssvar om sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg. Dansk Psykoterapeutforening foreslår, at der bliver nedsat et sundhedssamarbejdsudvalg med repræsentanter fra alle faggrupper på linje med de nuværende patientinddragelsesudvalg. Læs foreningens høringssvar  

Psykoterapeuter MPF søges til Dansk Sundhedssikring

Dansk Psykoterapeutforening har siden 2016 haft et samarbejde med forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring omkring brugen af psykoterapeuter MPF, der har tilbudt kompetente terapeutiske forløb indenfor lettere angst, depression og stress. Dansk Sundhedssikring ønsker nu at udvide netværket og mangler derfor lige nu en psykoterapeut MPF i hvert af følgende områder

Vil du være en del af foreningens nye honorarkomité?

Dansk Psykoterapeutforening søger lige nu tre psykoterapeuter MPF, der har lyst til at være en del af foreningens nye honorarkomité. Komiteen har til opgave at gennemgå og fastlægge forslag til honorarerne for de honorerede politikere i foreningen forud for generalforsamlingen i 2023.     På generalforsamlingen i 2021 blev det besluttet at nedsætte en honorarkomité,… Læs mere »