Vi kan sikre elevernes trivsel med en tidlig indsats

Af Trine Hauberg

 

På Skolerne i Snekkersten i Helsingør har de stort fokus på elevernes trivsel. Den er nemlig afgørende for, at eleverne kan lære noget. Derfor har de ansat familieterapeut MPF Anne Qvist

 

anneq
Anne Qvist er ansat som familieterapeut i 25 timer om ugen på Skolerne i Snekkersten

Psykiske udfordringer som angst, tristhed og lavt selvværd er for nogle elever i folkeskolen så stort et problem, at det overskygger glæden ved at gå i skole – og det går ud over deres trivsel og læring.

En af de folkeskoler, der har valgt at prioritere elevernes trivsel med en tidlig indsats, er Skolerne i Snekkersten i Helsingør. For to år siden ansatte de Anne Qvist som skolens faste familieterapeut til at stå til rådighed for skolens ca. 1500 elever, deres forældre og lærere – og det til stor aflastning for lærerne. For med Anne Qvist er hjælpen kun et klasselokale væk.

”Når et barn rammes af angst, lavt selvværd eller føler sig trist, er det vigtigt at tage hånd om problemet hurtigt. Går der for lang tid, kan det eskalere, og det både skader barnet og går hårdt ud over læringen. Ikke mindst påvirker det resten af klassen. Ved at have mig fast tilknyttet skolen er hjælpen i huset med kun få dages ventetid, og ingen visitation” siger Anne Qvist.

Når en lærer på skolen oplever, at et barn mistrives, kontakter læreren Anne Qvist og fortæller om problemet. De finder ud af, om det kan være relevant for Anne Qvist at starte et forløb. Herefter tager hun en samtale med barnets forældre, barnet og læreren afhængigt af problematikken. Når udfordringen er afdækket, beslutter Anne Qvist, alt afhængigt af problemstillingen, hvilken indsats barnet vil profitere af. Det kan være familierådgivning, terapi eller et forløb med eleven, hvor forældrene inddrages efter behov. I nogle tilfælde er en enkelt samtale nok, mens andre forløb kan strække sig over længere tid.

Som familieterapeut MPF er Anne Qvist uddannet til at håndtere de problemer, der opstår i familien, og derfor arbejder hun med hele familien. Hun er uddannet til at have fokus på relationerne og arbejder oplevelsesorienteret. Får man fx. øje på konflikten eller måden, vi taler om og til hinanden på, mens det sker, er det nemmere at lære af, og derved kan man ændre på sin egen ageren. Som grundregel er det altid den voksne i forældre-barn-relationen, der har ansvaret for relationen.

”Ofte skyldes elevernes mistrivsel, at der er problemer i hjemmet. Det kan for eksempel være på grund af forældrenes skilsmisse, misbrug eller andre alvorlige angreb på familiens trivsel. Derfor er det rigtig vigtigt at inddrage forældrene i forløbet,” siger Anne Qvist.

Kender lærernes vilkår
Ud over sin 4-årige psykoterapeutuddannelse er Anne Qvist uddannet lærer og har igennem årene arbejdet som klasselærer, afdelingsleder og viceinspektør både i folkeskolen, i en ungdomsskole og på en lilleskole. Derfor kender hun skolesystemet og ved, hvor vigtigt det er at tage hånd om en elev, der mistrives.

”Mistrivsel kan hæmme eleven både fagligt og socialt, og i værste fald risikerer man, at barnet isolerer sig og slet ikke kommer i skole. I dag skal folkeskolen også inkludere elever med særlige behov, og det kræver en helt særlig nænsom indsats, både i forhold til familien og til barnet her på skolen. Kombinationen af min lærererfaring og min familieterapeutiske uddannelse hjælper mig, når jeg hjælper eleven, lærerne og forældrene med at tage hånd om problemerne, der opstår på tværs af skolen og i familien. Vi oplever, at forløbene har stor effekt, og at børnene udvikler sig og ofte kommer videre i deres skole- og familieliv,” slutter Anne Qvist.

Anne Qvist er ikke alene om at løfte trivselsopgaverne på Skolerne i Snekkersten. Ud over hendes 25 timer har skolen ansat to pædagoger, hvoraf den ene snart er færdiguddannet familieterapeut, også fra DFTI, samt en LKT–lærer og en pædagogmedhjælper. Herudover har skolen via kommunen tre psykologer tilknyttet.

 

Anne Qvist
55 år

Uddannet lærer fra KDAS i 1989 og familieterapeut MPF fra Dansk Familieterapeutisk Institut i 2012

Ansat som familieterapeut på Snekkerstenskolerne, Helsingør Kommune

Bor på Nørrebro i København