Trauma Recovery – København

Kategori
Dato

Hvor

TUBA København, Vesterbrogade 69, 1. tv. og 3. tv., 1620 København V

Underviser

Henrik Prien

16 Pladser ledige

v/ Henrik Prien, psykoterapeut

 

For nogle mennesker, som har været udsat for traumer, bliver deres bevidsthed igen og igen forstyrret og rystet af de gamle begivenheder, så det påvirker deres nuværende liv negativt. Det bliver svært for dem at navigere i livet og træffe valg baseret på de værdier, der er vigtige for dem og den situation, de befinder sig i. Med andre ord står nutiden og fremtiden i skyggen af fortidens hændelser.

De kan lide under traumet i en sådan grad, at de udviser PTSD-symptomer. For terapeuter, der enten har klienter, som har symptomer på eller er diagnosticeret med PTSD er en grundlæggende viden om traumers dynamik betydningsfuld for at kunne arbejde med problematikken.

På kursusdagen tager vi udgangspunkt i begrebet ”Trauma Recovery”, som handler om at kunne håndtere eftervirkninger af et traume, så ens nuværende livssituation forbedres. Ud over en forståelse af, hvordan traumer kan påvirke os, ser vi også særligt på, hvordan man grundlæggende kan arbejde terapeutisk med traumer. For nogle klienter handler det om at stabilisere sig, så de ikke påvirkes i samme omfang af traumernes følgevirkninger som før, mens andre ønsker og er klar til at bearbejde traumerne for at lægge oplevelsen bag sig.

 

I løbet af dagen bliver du bl.a. præsenteret for:

  • Et landkort over de centrale dele af vores bevidsthed, som påvirkes af et traume – i forlængelse heraf også hvilke indre landskaber, vi bevæger os igennem på vejen ud af traumets greb
  • En forståelse af de hukommelsesprocesser, som påvirkes, når vi overvældes, og hvad det er, der gør, at oplevelser i dag kan aktivere fortidens hændelser med risiko for re-traumatisering
  • Nogle guidelines for, hvornår det er hensigtsmæssigt at arbejde med traumatiske begivenheder sammen med en klient
  • En præsentation af nogle grundlæggende redskaber, der kan anvendes i arbejdet med Trauma Recovery, herunder hvordan man kan håndtere flashbacks, som er et kernesymptom for PTSD

 

Dagen bliver en blanding af oplæg, træning og fælles opsamling og diskussion, så teori og praksis dermed kommer til at gå hånd i hånd.

 

Om underviseren

 

Henrik Prien er uddannet psykoterapeut og efteruddannet i bl.a. arbejdet med choktraumer og tilknytningstraumer. Han har arbejdet som terapeut og supervisor i over 15 år og har mange års erfaring i arbejdet med klienter, som har været udsat for forskellige former for traumer som fx overgreb, vold og ulykker.

 

TID

Fredag d. 2. oktober 2020 kl. 9.00-16.30

 

STED

TUBA København
Vesterbrogade 69, 1. og. 3. tv.
1620 København V

 

PRIS

Medlemmer: 1.200 kr.
Studiemedlemmer: 1.080 kr.
Ikke-medlemmer: 2.000 kr.

 

TILMELDING

Tilmelding senest 4. september 2020

Tilmeld dig ved at trykke “Tilmeld dig her” øverst på siden og udfyld formularen.

Max deltagerantal: 30

Arrangementsnummer: 4027

 

AFBUD

  • Du skal være opmærksom på, at du ifølge købeloven har 14 dage til at fortryde din tilmelding til et kursus. Efter 14 dage er din tilmelding bindende, og du hæfter for den fulde kursuspris.
  • Bliver du forhindret i at deltage, skal du melde afbud til Dansk Psykoterapeutforening før den i programmet angivne tilmeldingsfrist. Så returnerer vi kursusprisen fratrukket kr. 450,- til dækning af administration.
  • Ved afbud efter datoen for tilmeldingsfristen er der ingen tilbagebetaling.
  • Din plads kan overføres til en anden deltager uden omkostninger, såfremt du melder det til Dansk Psykoterapeutforening senest 7 dage før kursusstart.

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dansk Psykoterapeutforening: kontakt@dpfo.dk tlf. 7027 7007