Terapeuten og klienten som ”rejsefæller”

Kategori
Dato

Hvor

Psykoterapeutisk Institut, Søndergade 64, 2. th (Strøget), 8000 Aarhus C

1 Plads ledig

v/ Inge Farup, cand.mag., psykoterapeut MPF, certificeret SE©-terapeut. Leder af Nordisk institut for Psykoterapi

 

Som terapeuter er vi på hver vores måde øvede i at betragte klienterne og deres problemer, og hver af os anvender på bedste vis netop de metoder og teknikker til at hjælpe, som vi kender bedst og har bedst erfaring med. Vi bruger naturligvis hele vores faglige bagage.

 

Men spørger vi den videnskab, som er til rådighed, så er noget af det, der hjælper mest, psykoterapeutens evne til at være til stede med klienten. Det handler om selve relationen med klienten og hermed terapeutens evne til at praktisere fælles mål, empati, ubetinget kærlighed og accept, gennemgående feedback og i øvrigt at tage sin del af ansvaret i terapien (Scott Millers liste som han fremlagde det på foreningens jubilæumskonference i Helsingør i september).

 

Eller som Irvin D. Yalom udtrykker det i Terapiens essens: Terapeuten og klienten som ”rejsefæller” – ”… jeg er meget lydhør over for enhver nuance i den måde vi opfatter hinanden på”.

Det lyder let, men hvordan gør vi det, og hvad kræver det af os?

 

Nordisk Institut for Psykoterapi har i mange år praktiseret en undervisning, der tager udgangspunkt i terapeutens nærvær med klienten – eller terapeutens lydhørhed over for enhver nuance i den måde, vi opfatter hinanden på.

 

Det handler som terapeut om at kende sig selv, sine stærke sider og – især – sine begrænsninger. Og det handler i høj grad om at turde tage fejl. Det handler desuden om at kunne rumme alle udtalte og uudtalte signaler om kontakten fra klientens side. Deraf kan åbenhed og ærlighed følge. Når dette kombineres med terapeutens intuition og faglige viden, er grundlaget for det betydningsfulde og helende nærvær til stede.

 

Om underviseren

Inge Farup vil fortælle om sine erfaringer fra 30 års arbejde som psykoterapeut og 25 års uddannelse af psykoterapeuter. Igennem disse år har hun opbygget en stor faglig viden om psyken i almindelighed, herunder mere specifikt: den tidlige barndoms personlighedsdannelse, følgerne af tidlige svigt, chok og traumer og ikke mindst kroppens rolle i forløsningen heraf. Hun vil fortælle om og illustrere, hvordan det er gennem åbenhed, ærlighed, nærvær og spejling, at al denne viden for alvor bliver til heling i terapien.

 

TID

Onsdag d. 15. maj kl. 17.00 – 19.00

 

STED

Psykoterapeutisk Institut, Søndergade 64, 2. th. (strøget), 8000 Aarhus C

 

PRIS

Kr. 150,-

Du kan betale med betalingskort ved tilmelding. Se yderligere vilkår og betingelser

 

TILMELDING

Tilmeld ved at trykke “Tilmeld dig her” øverst på siden og udfyld formularen.

Det er muligt at deltage uden tilmelding, hvis der er plads.

Arrangementsnummer: 4425

 

AFBUD

  • Når du tilmelder dig et fyraftensmøde, skal du være opmærksom på, at din tilmelding er bindende og du hæfter for den fulde betaling. Ved afbud til fyraftensmøde er der ingen tilbagebetaling.
  • Aflyses fyraftensmødet/foredraget, tilbagebetales eller overflyttes din betaling til et andet arrangement.
  • Bemærk, at du ved visse fyraftensmøder kan blive opkrævet et gebyr ved udeblivelse eller for sen afmeldelse. Dette vil i så fald fremgå under ”Afbud” på info-siden om det pågældende fyraftensmøde.
  • Din plads kan overføres til en anden deltager uden omkostninger, såfremt du melder det til Dansk Psykoterapeutforening senest 7 dage før fyraftensmødets start.

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dansk Psykoterapeutforening: kontakt@dpfo.dk eller tlf. 7027 7007