Seksualiteten i det terapeutiske rum

Kategori
Dato

Hvor

Psykoterapeutisk Institut, Søndergade 64, 2. th (Strøget), 8000 Aarhus C

Dette kursus / fyraftensmøde er desværre overtegnet, men du har mulighed for at komme på venteliste ved at sende en mail til kontakt@dpfo.dk

v/ Erik Wasli, psykoterapeut MPF og tidligere formand for foreningen og Pia Clementsen, psykoterapeut MPF. Begge er medlemmer af foreningens etikpanel

 

Dette fyraftensmøde sætter fokus på seksualitet i relationen mellem klienter og terapeuter.

Der er indtil nu ikke talt så meget om seksualitet og psykoterapi.

En række etiksager gennem årene tydeliggør, at det er væsentligt at få sat ord på seksualitet i det terapeutiske rum. Med afsæt i undervisernes viden fra mange års arbejde med etik og seksualitet i terapeutisk sammenhæng, vil de sætte gang i en debat og skabe større åbenhed om emnet. Formålet er bl.a. at forebygge overgreb og undgå tabuisering.

At der kan opstå seksuelle følelser i det terapeutiske rum er naturligt. Hvordan håndterer terapeuten klientens seksuelle følelser? Hvordan håndterer terapeuten sine egne? Hvad sker der i overføringen og modoverføringen? Hvad er konstruktivt – hvad er destruktivt? Hvordan bliver terapeuten en god rollemodel for, hvad et sundt forhold til seksualitet er. Hvad ved vi rent faktisk om konsekvenser af terapeutens misbrug af seksuelle følelser?

Det vil underviserne gerne komme med et bud på og gerne i dialog med deltagerne.

 

Om underviserne

Begge oplægsholdere har mange års erfaring fra arbejdet i hhv. etikudvalg og etikpanel i Dansk Psykoterapeutforening og fra arbejdet i egen terapeutisk praksis og supervision.

 

TID

Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 17.00 – 20.00

 

STED

Psykoterapeutisk Institut, Søndergade 64, 2. th. (strøget), 8000 Aarhus C

 

PRIS

Kr. 150,-

Du kan betale med betalingskort ved tilmelding. Se yderligere vilkår og betingelser

 

TILMELDING

Tilmeld ved at trykke “Tilmeld dig her” øverst på siden og udfyld formularen. Efter tilmelding sendes en faktura på mail. Bemærk, at der kan gå noget tid, inden du modtager fakturaen. Hvis du ikke har modtaget eller betalt fakturaen inden dagen for fyraftensmødet, har du mulighed for at betale med MobilePay til fyraftensmødet.

 

Det er muligt at deltage uden tilmelding, hvis der er plads.

 

Arrangementsnummer: 4424

 

AFBUD

  • Når du tilmelder dig et fyraftensmøde, skal du være opmærksom på, at din tilmelding er bindende og du hæfter for den fulde betaling. Ved afbud til fyraftensmøde er der ingen tilbagebetaling.
  • Aflyses fyraftensmødet/foredraget, tilbagebetales eller overflyttes din betaling til et andet arrangement.
  • Bemærk, at du ved visse fyraftensmøder kan blive opkrævet et gebyr ved udeblivelse eller for sen afmeldelse. Dette vil i så fald fremgå under ”Afbud” på info-siden om det pågældende fyraftensmøde.
  • Din plads kan overføres til en anden deltager uden omkostninger, såfremt du melder det til Dansk Psykoterapeutforening senest 7 dage før fyraftensmødets start.

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dansk Psykoterapeutforening: kontakt@dpfo.dk eller tlf. 7027 7007