Seksualiteten i det terapeutiske rum

Kategori
Dato

Hvor

Kulturmaskinen, Farvergården 7, 5000 Odense C

25 Pladser ledige

 

v/ Erik Wasli, psykoterapeut MPF og tidligere formand for foreningen, medlem af foreningens etikpanel og Pia Clementsen, psykoterapeut MPF og nuværende formand for foreningen

 

Dette fyraftensmøde sætter fokus på seksualitet i relationen mellem klienter og terapeuter.

 

Der er indtil nu ikke talt så meget om seksualitet og psykoterapi.

 

En række etiksager gennem årene tydeliggør, at det er væsentligt at få sat ord på seksualitet i det terapeutiske rum. Med afsæt i undervisernes viden fra mange års arbejde med etik og seksualitet i terapeutisk sammenhæng, vil de sætte gang i en debat og skabe større åbenhed om emnet. Formålet er bl.a. at forebygge overgreb og undgå tabuisering.

 

At der kan opstå seksuelle følelser i det terapeutiske rum er naturligt. Hvordan håndterer terapeuten klientens seksuelle følelser? Hvordan håndterer terapeuten sine egne? Hvad sker der i overføringen og modoverføringen? Hvad er konstruktivt – hvad er destruktivt? Hvordan bliver terapeuten en god rollemodel for, hvad et sundt forhold til seksualitet er. Hvad ved vi rent faktisk om konsekvenser af terapeutens misbrug af seksuelle følelser?

 

Det vil underviserne gerne komme med et bud på og gerne i dialog med deltagerne.

 

 

OM UNDERVISERNE

Erik Wasli og Pia Clementsen har begge mange års erfaring fra arbejdet i hhv. Etikudvalg og Etikpanel i Dansk Psykoterapeutforening og fra arbejdet i egen terapeutisk praksis og supervision.

 

 

TID

Onsdag d. 11. september kl. 17.00 – 20.00

 

STED

Kulturmaskinen, Farvergården 7, 5000 Odense C
Lokale: “Andersen”

 

PRIS

Kr. 150,-

 

Du betaler med betalingskort ved tilmelding. Se yderligere vilkår og betingelser

 

TILMELDING

 

Det er muligt at deltage uden tilmelding, hvis der er plads.

 

Arrangementsnummer: 4215

 

AFBUD

  • Når du tilmelder dig et fyraftensmøde, skal du være opmærksom på, at din tilmelding er bindende og du hæfter for den fulde betaling. Ved afbud til fyraftensmøde er der ingen tilbagebetaling.
  • Aflyses fyraftensmødet/foredraget, tilbagebetales eller overflyttes din betaling til et andet arrangement.
  • Bemærk, at du ved visse fyraftensmøder kan blive opkrævet et gebyr ved udeblivelse eller for sen afmeldelse. Dette vil i så fald fremgå under ”Afbud” på info-siden om det pågældende fyraftensmøde.
  • Din plads kan overføres til en anden deltager uden omkostninger, såfremt du melder det til Dansk Psykoterapeutforening senest 7 dage før fyraftensmødets start.

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dansk Psykoterapeutforening: kontakt@dpfo.dk eller tlf. 7027 7007