Psykoterapi på et tilknytningsteoretisk grundlag – vejen mod en tryg base

Kategori
Dato

Hvor

EFT-Instituttet, Borgergade 28, 2. sal, 1300 København K

Underviser

Inge Holm

1 Plads ledig

v/ Inge Holm, psykoterapeut MPF

 

På dette to-dagskursus vil Inge Holm undervise i, hvordan vi som psykoterapeuter kan arbejde med vores klienter på et solidt vidensgrundlag baseret på neurovidenskab og tilknytningsteori.

 

Psykoterapi på et tilknytningsteoretisk grundlag er ikke en specifik metode, en manual eller en værkstøjskasse som sådan – snarere et menneskesyn baseret på moderne udviklingspsykologi, som på et videnskabeligt grundlag påviser, hvordan vores tidlige tilknytning i barndommen bliver til indre arbejdsmodeller. Det vil sige automatiske, ubevidste måder at forstå os selv og andre mennesker på. I voksenlivet kan disse indre arbejdsmodeller og det tilhørende tilknytningsmønster, enten fremme eller hæmme vores overordnede livsduelighed.

 

Uanset hvilken uddannelse, modalitet eller metode, man som psykoterapeut læner sig op ad, er viden om tilknytning altid relevant og dertil meget anvendelsesorienteret. Tilknytningsteorien er endvidere en teori, som intuitivt giver stor mening for både terapeuter og klienter.

 

I det terapeutiske arbejde kan terapeuten tilbyde sig som en tryg base for klientens udforskning af sin væren-i-verden generelt og sine følelsesmæssige problemer specifikt, og ad den vej støtte klienten i arbejdet med at udvikle en mere tryg tilknytnings- og kontaktstil samt øge kapaciteten for affektregulering og selvberoligelse. Den helende faktor er korrektive emotionelle oplevelser.

 

Vi vil på kurset gå i dybden med det ambivalente, undvigende og det desorganiserede tilknytningsmønster og undersøge, hvilke interventioner der bedst understøtter den enkelte klient i at erhverve mere autonomi, autenticitet og tryghed i sit liv. Vi vil arbejde med at kunne identificere klientens tilknytningsmønster med inspiration i AAI (Adult Attachment Interview), og vi vil undersøge, hvilke kompetencer hos terapeuten, der bliver særlig vigtige i arbejdet med den utrygge eller traumatiserede klient – herunder betydningen af vores eget tilknytningsmønster. Dagene vil veksle mellem teoretiske oplæg, cases, fælles udforskning og øvelser i mindre grupper.

 

Kurset henvender sig til alle interesserede, der arbejder professionelt med voksne og par i en rådgivende eller terapeutisk kontekst.

 

Om underviseren

Inge Holm er psykoterapeut (MPF) siden 2012. Hun har endvidere en master i psykologi fra Roskilde Universitet samt omfattende efteruddannelse inden for traumatisk stress og parterapi. Inge Holm arbejder primært som privatpraktiserende psykoterapeut i egen klink, men fungerer også som supervisor for forskellige personalegrupper. Hun er endvidere forfatter til en række bøger bl.a. bogen ”Den indre uro” og ”Livsfarlig familie”.

 

 

 

 

 

TID

Torsdag den 8. oktober kl. 10.00-17.00 til fredag den 9. oktober kl. 9.00-17.00

 

STED

EFT-Instituttet
Borgergade 28, 2. sal
1300 København K

 

PRIS

Medlemmer kr. 2.400
Studiemedlemmer kr. 2.160
Ikke-medlemmer kr. 4.000

Prisen inkluderer morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe/te.

 

Du kan betale med betalingskort eller Mobilepay ved tilmelding. Se yderligere vilkår og betingelser

 

TILMELDING

Tilmelding senest 3. september 2020.

 

Tilmeld dig ved at trykke “Tilmeld dig her” øverst på siden og udfyld formularen.

 

Arrangementsnummer: 4149

 

AFBUD

  • Du skal være opmærksom på, at du ifølge købeloven har 14 dage til at fortryde din tilmelding til et kursus. Efter 14 dage er din tilmelding bindende, og du hæfter for den fulde kursuspris.
  • Bliver du forhindret i at deltage, skal du melde afbud til Dansk Psykoterapeutforening før den i programmet angivne tilmeldingsfrist. Så returnerer vi kursusprisen fratrukket kr. 450,- til dækning af administration.
  • Ved afbud efter datoen for tilmeldingsfristen er der ingen tilbagebetaling.
  • Din plads kan overføres til en anden deltager uden omkostninger, såfremt du melder det til Dansk Psykoterapeutforening senest 7 dage før kursusstart.

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dansk Psykoterapeutforening: kontakt@dpfo.dk tlf. 7027 7007