Mindfulness og psykoterapi

Kategori
Dato

Hvor

Knudhule Badehotel, Randersvej 88-90, 8680 Ry

20 Pladser ledige

v/ Jens-Erik Risom, bachelor i akupunktur fra International College of Oriental Medicine i London og certificeret i traditionel kinesisk medicin fra Academy of Traditional Chinese Medicine i Beijing.

 

Hvordan kan man som terapeut bruge mindfulness i forhold til sig selv, og hvilke fordele og begrænsninger kan der være i forhold til at bruge det bevidste nærvær med klienterne?

Denne temadag vil veksle mellem teoretiske indføringer og praktiske fordybelsesperioder, så deltagerne kan få en direkte oplevelse af, hvad mindfulness er og kan i det nuværende øjeblik. Mere end to tusind års erfaringer i de forskellige meditative træningssystemer på jorden har fremdestilleret en essens af arbejdet med meditativt nærvær. På baggrund af denne bevidsthedsforskning har praktiserende igennem tiderne afdækket sindets forskellige grundvaner og fundet frem til alternative strategier til tilstedevær og opmærksomhed.

 

Vi vil gennemgå nogle vigtige perspektiver for en sådan træning. Traditionelt har horisonten været spirituel: en absolut udfrielse af lidelse og psykologisk ubevidsthed. Samtidig har man opdaget, at selv en mindre ambitiøs, men regelmæssig indre praksis over tid kan afsætte forskellige positive effekter, eksempler herpå er mere balance og sindskontrol, mindre lidelse og forvirring, øget selvkendskab og en bedre evne til at navigere mere bevidst gennem tilværelsen. Sådanne effekter er ikke forbeholdt de få og udvalgte, men er inden for rækkevidde for almindelige mennesker, hvad nyere forskning også har påvist.

 

I det psykoterapeutiske rum spiller nærvær naturligt en vigtig rolle, uanset hvilken psykologisk teori og metode, terapien tager udgangspunkt i. Terapeutens evne til skærpet nærvær og indlevelse er en forudsætning for, at klienten kan udvide sit opmærksomhedsfelt til at indkredse vigtige psykiske problemfelter og ressourcer. Integrativ meditation drejer sig om arbejdet med selve mindfulness-indstillingen i den terapeutiske relation, både hos terapeut og klient. Der er et fokus på, hvordan man kan arbejde konstruktivt med andre strategier end vurdering og målsøgen.

 

På temadagen vil vi kunne inddrage centrale spørgsmål som:

  • Hvordan indvirker terapeutens nærvær og empati på den professionelle relation – og hvordan lærer klienten at kontakte sine egne nærværsressourcer og evne til egenomsorg, tilgivelse og rummelighed?
  • Er der nogen kontraindikationer i brugen af mindfulness som terapeutisk redskab?
  • Hvilken rolle spiller terapeutens egen fordybelsespraksis i kombination med det faglige ståsted?
  • Hvad er sammenhængen mellem hjertet og empatisk indlevelse og arbejdet med mindfulness?
  • Hvordan kan jeg komme i gang med eller fordybe en mindfulness-praksis – til gavn for mig selv og andre?

 

OM UNDERVISEREN

 

Jens-Erik Risom, bachelor i akupunktur fra International College of Oriental Medicine i London og certificeret i traditionel kinesisk medicin fra Academy of Traditional Chinese Medicine i Beijing. Har i 35 år trænet meditation i bl.a. Indien, Japan, England og Danmark, og er især optaget af nytolkninger af zen og tibetansk buddhisme i lyset af moderne dybdepsykologi og eksistentiel filosofi. Medstifter af Ranum Center for Integreret Medicin i 1985. Elev af Jes Bertelsen og underviser på Vækstcenteret i Nr. Snede 1985-2017. Leder af Skolen for Anvendt Meditation siden 2008. Forfatter af en række bøger om meditation, sundhedsfremme og personlig udvikling, bl.a. Nærværsmeditation (2007) og Mindfulness og meditation i liv og arbejde (2013). Referencer: https://anvendtmeditation.dk

 

TID

Fredag den 1. maj 2020 kl. 10.00-17.00

 

STED

Knudhule Badehotel, Randersvej 88-90, 8680 Ry

 

PRIS

Medlemmer kr. 1.200, ikke-medlemmer kr. 2.000, studie-medlemmer kr. 1.080. Prisen inkluderer morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe/te

Min. 22 deltagere og max. 30 deltagere

Du betaler med betalingskort ved tilmelding. Se yderligere vilkår og betingelser

 

TILMELDING

Tilmelding senest 27. marts 2020

Tilmeld dig ved at trykke “Tilmeld dig her” øverst på siden og udfyld formularen

Arrangementsnummer: 4427

 

AFBUD

  • Du skal være opmærksom på, at du ifølge købeloven har 14 dage til at fortryde din tilmelding til et kursus. Efter 14 dage er din tilmelding bindende, og du hæfter for den fulde kursuspris
  • Bliver du forhindret i at deltage, skal du melde afbud til Dansk Psykoterapeutforening før den i programmet angivne tilmeldingsfrist. Så returnerer vi kursusprisen fratrukket kr. 450,- til dækning af administration
  • Ved afbud efter datoen for tilmeldingsfristen er der ingen tilbagebetaling
  • Din plads kan overføres til en anden deltager uden omkostninger, såfremt du melder det til Dansk Psykoterapeutforening senest 7 dage før kursusstart

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dansk Psykoterapeutforening: kontakt@dpfo.dk tlf. 7027 7007