Mennesker med sindslidelser – et kursus for psykoterapeuter

Kategori
Dato

16. november – 20. november 2020

Hvor

MBK, Pilestræde 61, 1112 København K

Underviser

Inger Engelund Poulsen

20 Pladser ledige

v/Inger Engelund Poulsen, psykoterapeut MPF

 

At arbejde med mennesker med sindslidelser kræver både teoretisk indsigt og metoder til at styrke relationen og klientens jeg.

 

Deltagerne får indsigt i de mest almindelige sindslidelser.

 

Dette omfatter undervisning i de væsentligste psykiatriske diagnoser, forestået af en psykiater. Dette er meget hjælpsomt for at få et overblik samt for at kunne genkende lidelserne, når vi møder dem.

Vi fordyber os i at forstå de ubevidste kræfter, der ligger bag lidelserne. Vi ser lidelserne i et psykologisk perspektiv, hvor forsvarsmekanismerne spiller en afgørende rolle. Hjerneforskningen hjælper os afgørende med at forstå sådanne sammenhænge. Af det teoretiske fundament kan vi udlede en række metoder.

Det bærende i metoderne er opbygning og udvikling af relationen til den sindslidende.

Dette indebærer, at vi skal arbejde med overføring og modoverføring.

 

Vi har fokus på jeg-styrkende terapi, hvilket indebærer metoder til at arbejde med angst-regulering og forsvarsmekanismer.

Metoderne skal tilpasses klientens ressourcer. Der kan være tilstande, hvor psykoterapi er kontraindiceret.

 

Dag 1: Teoretisk baggrund

Overblik over de væsentligste psykiatriske diagnoser.

Det er vigtigt at have indsigt i sindslidelser set fra det psykiatriske behandlingssystem. Vi skal kunne genkende hovedsymptomer så kan afgøre, om vi kan arbejde med klienten og/eller henvise til psykiatrisk behandling.

Vi skal kende både vores egne og systemets begrænsninger.

Underviser: Julie Nordgaard, psykiater

 

Dag 2 og 3: Forståelse af de ubevidste, dynamiske kræfter, der ligger bag sindslidelserne

Vi gennemgår grundlæggende psykodynamiske begreber ud fra et udviklingspsykologisk perspektiv.

På denne måde får vi indsigt i de væsentlige svagheder i jeget, der ligger til grund for lidelsen.

Vi lægger især vægt på forskellige grader af vanskeligheder med adskillelse og hermed mentalisering, svagheder i forhold til overblik og erfaringsdannelse, lav angsttolerance samt den magt, primitive forsvarsmekanismer har.

Referencer: objektrelationsteori, tilknytningsteori, Habib Davaloos metapsykolog samt hjerneforskning.

Underviser: Inger Engelund Poulsen, psykoterapeut MPF

 

Dag 4 og 5: Indsigt i metoder

På baggrund af den teoretiske forståelse arbejder vi med metoder, der kan styrke klientens jeg.

Her lægges især vægt på, hvordan vi kan arbejde med angsttolerance og de primitive forsvarsmekanismer.

Forsvarsmekanismerne har stor indflydelse på kontakten, og vi fordyber os i overføring og modoverføring i arbejdet med sindslidende.

Der vil være mulighed for at arbejde med deltagernes cases.

Underviser: Inger Engelund Poulsen, psykoterapeut MPF

Dorthe Randi Schmidt, psykoterapeut MPF, er medunderviser noget af tiden.

 

Om underviseren

Inger Engelund Poulsen, psykoterapeut MPF, har en baggrund som psykiatrisk sygeplejerske med arbejde i et tværfagligt distriktspsykiatrisk team. Her arbejdede hun med psykoterapi, støtte, gruppeterapi samt undervisning og supervision af samarbejdspartnere.

Har taget en gestaltterapeutiske uddannelse og siden en gruppeterapeutisk uddannelse.

Gennem 10 år er hun trænet i Intensiv Korttidsdynamisk Psykoterapi under Habib Davanloo, MD.

Hun har været selvstændig siden 1995 med privat praksis, efteruddannelser og supervision af personale der primært arbejder med personer med et svagt jeg.

Siden 1996 medstifter og medejer af Uddannelsescenter for Psykoterapi og Selvudvikling med uddannelse af psykoterapeuter ud fra psykodynamisk reference. (www.upskurser.dk)

 

Dorthe Randi Schmidt, psykoterapeut MPF, har tidligere haft diagnosen skizofreni og vil deltage noget af tiden. Dorthe vil bidrage med sine personlige erfaringer, såvel med lidelsen oplevet indefra, som med oplevelser fra sin behandling.

 

TID:

Mandag d. 16. november – fredag den 20. november 2020 kl. 9.00-16.00

 

STED:

MBK, Pilestræde 61, 1112 København K

 

PRIS:

Medlemmer: 6.000 kr., ikke medlemmer: 10.000 kr., studiemedlemmer: 5.400 kr. Prisen inkluderer morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe/te alle 5 dage.

TILMELDING:

Tilmelding senest 5. oktober 2020.

 

Tilmeld dig ved at trykke “Tilmeld dig her” øverst på siden og udfyld formularen.

 

Deltagerantal: 20

 

Arrangementsnummer: 4030

 

AFBUD:

  • Du skal være opmærksom på, at du ifølge købeloven har 14 dage til at fortryde din tilmelding til et kursus. Efter 14 dage er din tilmelding bindende, og du hæfter for den fulde kursuspris.
  • Bliver du forhindret i at deltage, skal du melde afbud til Dansk Psykoterapeutforening før den i programmet angivne tilmeldingsfrist. Så returnerer vi kursusprisen fratrukket kr. 450,- til dækning af administration.
  • Ved afbud efter datoen for tilmeldingsfristen er der ingen tilbagebetaling.
  • Din plads kan overføres til en anden deltager uden omkostninger, såfremt du melder det til Dansk Psykoterapeutforening senest 7 dage før kursusstart.

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

Dansk Psykoterapeutforening: kontakt@dpfo.dk tlf. 7027 7007