Kontakt og opmærksomhed ind i tidlige kropslige tilknytningslag og tilstande

Kategori
Dato

September 2021 – marts 2022

Hvor

Knudhule Badehotel, Randersvej 88, Ry

Underviser

v/ Ulla Rung Weeke

Dette kursus / fyraftensmøde er desværre overtegnet, men du har mulighed for at komme på venteliste ved at sende en mail til kontakt@dpfo.dk

Beskrivelse

v/Ulla Rung Weeke, cand.psych. og krisepsykolog, tidligere stud.med, specialist i psykotramatologi.

12 dages efteruddannelsesforløb i kontakt og opmærksomhed ind i tidlige kropslige tilknytningslag og tilstande – set i et relationelt neurobiologisk traume og tilknytningsperspektiv. Med start september 2021 – slut marts 2022.

Vi er allerede som embryo de første to måneder af vores eksistens skabt til at sanse og lytte efter kontakt. Og denne fine evne fortsætter som foster, nyfødt, baby, barn og videre op igennem vores tilknytning og udvikling. Som den fineste tråd, der lytter efter, om der er noget sansemæssigt at læne sig ud i?

Hvordan præger de tidlige erfaringslag og biologiske toner i den dybde vores stressresponssystem til det liv, som vi lige om lidt kommer ud i? Når vi er små, og de der skal være større, stærkere, klogere og mere kærlige end os, ikke kan finde ud af at være det, bliver vi udsatte, sårbare og overskredet i vores grænser. Og vores biologi knokler og prøver at følge med.

Som beskyttelse drejer og vrider vores skelet og kropsvæv sig, forbindelsen til vores organer forandres, blodomløbet påvirkes kraftigt, områder smertedækkes i (opiat)kollaps eller bliver smertefuldt opspændt, og vi er i øget risiko for at blive helt alene indeni med presset og de tilstande, der nu er i gang med at isolere sig væk fra kontakt. Både udadtil, men desværre også indadtil.

Hvis den tilknytningskontakt fortsætter, og vi ikke bliver mærket, resoneret, trøstet og set godt nok i det, der foregår, så er risikoen, at de nu isolerede tilstande primært sætter sig som ordløse oplevelser og tilstande i vores kropsvæv, vores meget præcise lyttende stofskifte i organerne og som nødvendige automatiseringer i vores nerve- og hormonsystem. Og dybe ødelæggende følelser af skam har nemt ved at gro og opstå her.

Vi vil sammen på de 12 dage prøve at undersøge, hvordan vi bevæger de tilstande i kontakt, også i vores voksne tilknytning, og hvad så dybe, kraftfulde tilstande gør ved os, også som fagpersoner?

Vi vil have opmærksomhed på, hvordan vi selv mærker det i vores krop. Tilstande som ofte er helt subtile, ordløse og som måske ikke kun er vores, men løber imellem os?

Hvordan opfanger vi de tabte sansninger, følelser og tilstande?

Er det muligt sammen at finde et fælles sprog for det, der foregår lige nu. Og forandrer de tilstande sig, når der nu er kontakt?

Metoden de 12 dage er kontakt, og vi vil veksle mellem teori, en del bindevævs- og kropsøvelser, der vækker og husker de tidligste reflekser hos os. Udmeldinger og erfaringer fra gruppedeltagerne, er en vigtig del af væres træningsrum.

Indholdet på de 12 dage er rammesat sådan:

Første del af grund-efteruddannelsesforløbet og træningen i at arbejde med de lag i relationel biologisk traumeperspektiv, omhandler selve begyndelsen og dannelsen af os.

Hvordan bliver vi stimuleret i forskellige grader i vores tidlige tilknytning og kontakt, både inde i vores mors krop og i tiden efter udenfor. Helt fra vi som embryo og foster stifter bekendtskab med verden på alle mulige og umulige måder. Vi vender mange gange tilbage til organiseringen og stimuleringen af vigtige psyko-biologiske systemer, herunder også vores nerve – og hormonsystem.

Det at være deltager på denne måde i en gruppe, vil invitere – ofte uden ord – tilstande af skam.

Vi vil på alle modulerne blødt kalde på alle mulige skamtilstande, skamfølelser, prøve at sætte ord på sammen og træne den opmærksomhed, når skam tager os ind i tilstande af isolation og forladthed.

Så skam, både som teori og som gruppetræning, vil foregå hele tiden i rummet mellem os.

 

Anden del omhandler de mere akutte rystelser, chok og belastningstilstande, efterreaktioner, arousal og dissoceringstilstande, herunder også smertetilstande. De akutte belastningstilstande og både den naturlige skam og den ødelæggende skam, løber af samme nervebaner, og kan derfor indbyrdes tænde hinanden.

Læring og træning i at genkende både nerve- og hormonreaktioner og som skrevet skamreaktioner, vil være gennemgående hele grundforløbet. Generelt indeholder grundefteruddannelsesforløbet en del teori og mange krops- og bindevævsøvelser, som alle fanger og inviterer vores tidlige reflekser – også på briks.

Og alt dette bliver bragt ind, anerkendt og forsøgt italesat i vores gruppeprocesser, som vi vil bruge en del tid på. Vi vil forsøge at genkende, anerkende og italesætte, både forskelligheder og der hvor forskellighederne bliver til fælles menneskelige tilstande, som i gruppen kan være medvirkende til at opløse dybe, ofte ord- og kontaktløse skamtilstande.

Om underviseren

Ulla Rung Weeke er cand.psych., kropsterapeut og specialist i psykotraumatologi.

Hun har etableret Skolen for Psykosomatik og har erfaringer i forskellige kropslige behandlingsmetoder med kontakt og fokus på både tidlige traumatiseringer, akutte chok, efterreaktioner og nervesystem.

Er forfatter til bøgerne “Når sygdom forløser” og “At danse med nervesystemet”.

TID

Modul 1: 7- 9. september 2021

Modul 2: 22- 24. november 2021

Modul 3: 25- 27.  januar 2022

Modul 4: 28 – 30. marts 2022

 

STED

Knudhule Badehotel, Randersvej 88, Ry

 

 

PRIS

Medlemmer kr. 16.800, ikke-medlemmer kr. 26.400, studie-medlemmer kr. 15.120.
Prisen inkluderer morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe/te.

 

Der er mulighed for at vælge overnatning på Knudhule Badehotel mellem kursusdagene. Det koster 799 kr. for en overnatning inkl. aftensmad. Overnatning bestilles via sekretariatet på kontakt@dpfo.dk. Der afregnes direkte med Knudhule Badehotel ved afrejse.

Du kan betale med betalingskort ved tilmelding. Se yderligere vilkår og betingelser på vores hjemmeside

 

TILMELDING

Tilmeld dig ved at trykke “Tilmeld dig her” øverst på siden og udfyld formularen.

Arrangementsnummer: 4437

 

AFBUD

Du skal være opmærksom på, at du ifølge købeloven har 14 dage til at fortryde din tilmelding til et kursus. Efter 14 dage er din tilmelding bindende, og du hæfter for den fulde kursuspris.

Bliver du forhindret i at deltage, skal du melde afbud til Dansk Psykoterapeutforening før den i programmet angivne tilmeldingsfrist. Så returnerer vi kursusprisen fratrukket kr. 450,- til dækning af administration.

Ved afbud efter datoen for tilmeldingsfristen er der ingen tilbagebetaling.

Din plads kan overføres til en anden deltager uden omkostninger, såfremt du melder det til Dansk Psykoterapeutforening senest 7 dage før kursusstart.

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dansk Psykoterapeutforening: kontakt@dpfo.dk tlf. 7027 7007