Fostrets og fødslens psykologi

Kategori
Dato

Hvor

VENTELISTE

Dette kursus / fyraftensmøde er desværre overtegnet, men du har mulighed for at komme på venteliste ved at sende en mail til kontakt@dpfo.dk

 

v/ Henrik Dybvad Larsen, Psykolog

 

Livmoderen er vores første ”klasseværelse”! For få år siden var fosterperioden en overset periode af barnets liv – psykologisk set. I dag anses den for at være blandt de mest betydningsfulde faser i et menneskes liv.

Hændelser i fosterperioden og under fødslen kan få vidtrækkende konsekvenser for resten af barnets liv. Ny viden tyder på, at meget af det, der karakteriserer os som menneske – vores helbred, personlighed og temperament – har sine rødder i de påvirkninger, vi har været udsat for i fostertilværelsen og under fødslen.

I de senere år er viden om fostrets og fødslens psykologi på det nærmeste eksploderet. Der er behov for at udfordre forestillingen om, at fostret kommer til verden som et ubeskrevet blad. Forestillingen om at der ikke sker så forfærdelig meget andet i fosterperioden, end at barnet vokser rent fysisk og at fosteret ikke rigtig sanser eller føler noget før engang efter fødslen.

Nu ved vi, at det langt fra er tilfældet. Ufødte børn sanser, føler, lærer og påvirkes i høj grad i løbet af fosterperioden. Nogle forskere inden for området taler om livmoderen som vores allerførste ”klasseværelse” eller læringsrum. Og man kunne fristes til at kalde fødslen vores første store ”eksamen”!

Viden om fostrets og fødslens psykologi kan dels medvirke til at give fostre og spædbørn en bedre start på livet og dels kan denne viden give os en dybere og mere nuanceret forståelse af nogle af de problemstillinger, vi møder hos ældre børn, unge og voksne – og hos os selv!

I forbindelse med oplægget kan Fostret og fødslens psykologi. Barndom og forældreskab begynder ved undfangelsen købes.

 

 

Om underviseren

Henrik Dybvad Larsen er uddannet cand. psych. Han er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi og supervision af psykoterapi. Han har desuden videreuddannet sig inden for somatisk orienteret psykoterapi og traumebehandling. I de 35 år han har arbejdet som psykolog, har han beskæftiget sig med børn, unge, voksne og familier inden for børnepsykiatri, voksenpsykiatri, socialpsykiatri, stofmisbrugsbehandling, kræftbehandling og familie- og børnepsykologi. I de senere år har han fået en speciel interesse for fostrets og fødslens psykologi, et nyt område af psykologien i Danmark. Hans seneste bog: Fostrets Psykologi blev anmeldt i Tidsskrift for Psykoterapi nr. 3 2018.

 

 

 

TID

Mandag d. 20. januar 2020 kl. 17.00 – 19.30

 

STED

Barselshuset, FO-byen, Frederiksgade 78b, 8000 Aarhus C

 

PRIS

Kr. 150,-

Du betaler med betalingskort ved tilmelding. Se yderligere vilkår og betingelser.

 

TILMELDING

Tilmeld ved at trykke “Tilmeld dig her” øverst på siden og udfyld formularen.

Det er muligt at deltage uden tilmelding, hvis der er plads.

Arrangementsnummer: 4428

 

AFBUD

  • Når du tilmelder dig et fyraftensmøde, skal du være opmærksom på, at din tilmelding er bindende og du hæfter for den fulde betaling. Ved afbud til fyraftensmøde er der ingen tilbagebetaling.
  • Aflyses fyraftensmødet/foredraget, tilbagebetales eller overflyttes din betaling til et andet arrangement.
  • Bemærk, at du ved visse fyraftensmøder kan blive opkrævet et gebyr ved udeblivelse eller for sen afmeldelse. Dette vil i så fald fremgå under ”Afbud” på info-siden om det pågældende fyraftensmøde.
  • Din plads kan overføres til en anden deltager uden omkostninger, såfremt du melder det til Dansk Psykoterapeutforening senest 7 dage før fyraftensmødets start.

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dansk Psykoterapeutforening: kontakt@dpfo.dk eller tlf. 7027 7007