En praktisk indføring i ACT

Kategori
Dato

Hvor

Knudhule Badehotel, Randersvej 88-90, 8680 Ry

4 Pladser ledige

Pris * 

v/ Hanne Stubbe Teglbjærg, Psykiater og PhD. Har arbejdet med psykoterapi i 30 år

 

Acceptance and Commitment Therapy er en 3. generations kognitiv terapi, som adskiller sig fra det meste konventionelle psykoterapi ved ikke at fokusere på at reducere symptomer og lidelse, men derimod på, hvordan man kan opnå et meningsfuldt liv på trods af lidelsen.

 

Det er en meget anvendelig og praktisk orienteret tilgang, som er nem at gå til, og som kan være særdeles effektiv for mange klienter på tværs af diagnostiske kategorier eller problemstillinger. Erfaringen er tillige, at et kort ACT-gruppeforløb kan være overraskende virkningsfuld og opleves meget meningsfuldt for klienterne – også når langvarig konventionel psykoterapi har spillet fallit.

 

En grundtanke i ACT er, at selvom vi har svære tanker, følelser eller kropslige begrænsninger, er det altid muligt at skabe et mere meningsfuldt liv. Det forudsætter, at vi bliver mere klar over, hvad der er vigtigt for os (værdier), og lærer ikke at lade os styre af vores bevidstheds tilbøjelighed til at fokusere på overvindelse af problemer og smerte. Et vigtigt element er at opøve evnen til at kunne adskille sig fra sine tanker og følelser frem for at identificere sig med dem (defusion). Til dette benyttes elementer af mindfulness som en træning i at håndtere bevidstheden mere konstruktivt.

 

Kurset vil gennemgå grundtankerne i ACT, og vi vil lave en masse øvelser, hvor vi selv leger klienter for i praksis at illustrerer de enkelte elementer. Dette for at give deltagerne tilstrækkelig fortrolighed med øvelserne til at kunne anvende dem umiddelbart med egne klienter. Kurset vil således være eksperimenterende og legende med plads til fælles refleksion. Hanne Stubbe Teglbjærg vil desuden dele ud af sin erfaring med gruppeforløb i ACT, så det er muligt for deltagerne selv at gå i gang med at starte gruppeforløb i egen praksis.

 

 

Om underviseren

Hanne Stubbe Teglbjærg er psykiater, Ph.d, og har arbejdet med psykoterapi i 30 år, bl.a. som psykoterapeutisk overlæge ved Aarhus Universitetshospital Risskov. Hun har fire forskellige psykoterapeutiske uddannelser, herunder en 2-årig uddannelse i ACT. Har siden i speciallægepraksis udviklet en model for gruppebehandling i ACT med stor succes. Arbejder i egen praksis uden for sygesikringen

 

 

 

 

TID

Torsdag den 4. april 2019 kl. 9.30-17.30 til fredag den 5. april 2019 kl. 9.30-16.00

 

STED

Knudhule Badehotel, Randersvej 88-90, 8680 Ry

 

PRIS

Medlemmer kr. 2.400, ikke-medlemmer kr. 4.000, studie-medlemmer kr. 2.160. Prisen inkluderer morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe/te.

Du kan betale med betalingskort ved tilmelding. Se yderligere vilkår og betingelser

 

Der er mulighed for at vælge overnatning på Knudhule Badehotel mellem kursusdagene. Det koster 750 kr. for en overnatning inkl. aftensmad. Overnatning bestilles via sekretariatet på kontakt@dpfo.dk. Der afregnes direkte med Knudhule Badehotel ved afrejse.

 

 

TILMELDING

Tilmelding senest 11. marts 2019.

 

Tilmeld dig ved at trykke “Tilmeld dig her” øverst på siden og udfyld formularen.

 

Arrangementsnummer: 4422

 

AFBUD

  • Du skal være opmærksom på, at du ifølge købeloven har 14 dage til at fortryde din tilmelding til et kursus. Efter 14 dage er din tilmelding bindende, og du hæfter for den fulde kursuspris.
  • Bliver du forhindret i at deltage, skal du melde afbud til Dansk Psykoterapeutforening før den i programmet angivne tilmeldingsfrist. Så returnerer vi kursusprisen fratrukket kr. 450,- til dækning af administration.
  • Ved afbud efter datoen for tilmeldingsfristen er der ingen tilbagebetaling.
  • Din plads kan overføres til en anden deltager uden omkostninger, såfremt du melder det til Dansk Psykoterapeutforening senest 7 dage før kursusstart.

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dansk Psykoterapeutforening: kontakt@dpfo.dk tlf. 7027 7007