Arrangementer

 

På denne side kan du finde konferencer og andre arrangementer i både ind – og udland.

 

Konference: Børn som pårørende

Arrangør: Det Nationale Sorgcenter

Den tirsdag d. 14. september 2021, Hotel Nyborg Strand

 

Synlighedsdagen 2021 – Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen

Arrangør: Landsforeningen Spor

Den 25. september 2021, Kulturhuset Islands Brygge

 

Psykiatritopmøde

På psykiatritopmødet 2021 bliver der sat fokus på PsykiatriNetværkets ’Vision for Psykiatrien 2030’. Programmet vil byde på både oplæg, præsentationer og debatter.

Den 2. oktober 2021, København eller online

 

Konference: Barnets første 1000 dage

Vidensraad for Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen holder konference om barnets første 1000 dage.

Den 1. december 2021, Tivolis Kongres Center i København

 

 

 


Foredrag og arrangementer hos Selskabet for Psykoterapi

Arrangør: Selskabet for Psykoterapi

Løbende nye arrangementer