Jobs

Leder for nyt videnscenter for psykoterapi

Vil du stå i spidsen for at udvikle et fagligt fyrtårn for psykoterapi? Har du erfaring med vidensarbejde, og har du stærke kommunikative kompetencer? Evner du at sætte en retning gennem en inddragende ledelsesstil? Så kan det være, du er den rette til at opbygge det kommende videnscenter for psykoterapi.

Det nye videnscenter for psykoterapi vil have flere formål, men omdrejningspunktet er at bidrage til at udvikle fagligheden og kendskabet til faget. Det vil derfor være en central opgave for den nye leder i samarbejde med fondsbestyrelsen at udarbejde en plan for opstartsfasen, herunder ansættelse af øvrige medarbejdere, samt etablere et godt samarbejde med Dansk Psykoterapeutforening.

Hvem er du?

Vi søger en kompetent og dynamisk leder af et nyt videnscenter for psykoterapi. Den ideelle kandidat mestrer krydsfeltet mellem vidensarbejdet og formidlingen. Vi er på udkig efter en kandidat, som mestrer opbygningen af et videnscenter, såvel som det faglige fundament for centrets fremtidige virke.

Du har derudover:

  • En empatisk og inkluderende ledelsesstil og -erfaring, der sikrer, at medarbejdernes kompetencer og viden omsættes til konkrete resultater
  • Solid og indgående erfaring ift. at arbejde med at indsamle, bearbejde og omsætte viden til specifikke målgrupper, gerne fra en tænketank, videnscenter eller lignende
  • Stærke analytiske kompetencer og erfaring mht. at arbejde systematisk, herunder også med metoder og teoretiske tilgange, uden at miste overblikket
  • Betydelige kommunikative og formidlingsmæssige kompetencer
  • Kompetencer mht. samarbejde og dialog internt samt eksternt

Mht. uddannelsesmæssig baggrund forventer vi en længerevarende videregående uddannelse eller tilsvarende. Læs den udvidede jobprofil her.

Om os

Som leder af videncentret refererer du til bestyrelsen i Nektar Fonden af 2021. Fonden er en almennyttig og erhvervsdrivende fond, der har til formål at forbedre den mentale sundhed ved at fremme og understøtte psykoterapien i Danmark.

Videncentret får lokalefællesskab med Dansk Psykoterapeutforening i det indre København.

Du kan læse mere om fonden på www.nektarfondenaf2021.dk

Du kan læse mere om Dansk Psykoterapeutforening, herunder sekretariatet, på www.dpfo.dk

Ansøgningsfrist m.m.

Ansøgningsfrist er d. 12. august 2022 med forventet ansættelse fra d. 1. november.

Yderligere oplysninger kan fås hos formand for Nektar Fonden af 2021, Erik Wasli, på 3095 0671 eller ew@nektarfondenaf2021.dk

Ansøgning og CV sendes til Erik Wasli på ew@nektarfondenaf2021.dk

 

 

 

Ønsker du at annoncere for et job her på siden og i vores nyhedsbrev, kan du sende jobopslaget til kontakt@dpfo.dk. Det er gratis at annoncere.