Fin Egenfeldt

Navn:

Fin Egenfeldt-Nielsen

 

Bopæl:

København

 

Beskæftigelse:

Psykoanalytisk psykoterapeut

 

Psykoterapeutisk uddannelsessted:

1990 til 1998 ved div. uddannelser i London og København analytisk psykologi; 2002-2006 specialistuddannelse ved Fynske psykoterapeuter. Uddannelsen godkendt af Psykologforeningen og Dansk psykiatrisk selskab.

 

Jeg stiller op til etikudvalget fordi:

Jeg finder det væsentligt at der en åben forståelse af de etiske dilemmaer, terapeuter udfordres af i deres virke. Etikudvalget har og bør fremover arbejde for forståelse fremfor fordømmelse og læring fremfor irettesættelse. Det skal ske i dialog med involverede og fri for regelrytteri.

Etikudvalget bør fortsat udpege et støtteorgan til indklagede og klagere, der alene skal rapportere til etikudvalget og som principielt ikke skal forholde sig til de etiske grundproblemer i sager.

Etikudvalget bør arbejde for et ad hoc anke udvalg, der udpeges på ny ved hver evt. klagesag med et medlem valgt af etikudvalget og et medlem valgt af bestyrelsen samt en formand parterne ens om at udpege.

 

Se alle kandidater