Opstillere til etikudvalget

Der skal vælges fire medlemmer for en to-årig periode. Der skal desuden vælges to medlemmer for en et-årig periode, idet Anna Bentzen og Erik Wasli har valgt at trække sig midt i valgperioden.

På valg er:

• Marianne Horst – modtager genvalg
• Fin Egenfeldt – modtager genvalg
• Lene Qvortrup – modtager genvalg
• Peter Wittenburg – modtager genvalg

 

Ny-opstillede til etikudvalget er:

• Dorte Jensen
• Pernelle Rose
• Christina Lehtinen
• Ditte Vind Abrahamsen
• Jacob Christiansen
• Susanne Grundt Larsen

 

Herudover vælges to suppleanter for to år ad gangen, ligeledes efter bestyrelsens indstilling.

En ny-opstiller:

• Sofie Pedersen

 

 

Christina Lehtinen

Nyopstiller

 

 

 

 

Ditte Vind Abrahamsen

Nyopstiller

 

 

 

Dorte Jensen

Nyopstiller

 

 

 

 

Fin Egenfeldt

Modtager genvalg

 

 

 

Jacob Christiansen

Nyopstiller

 

 

 

Lene Qvortrup

Modtager genvalg

 

 

 

 

 

Marianne Horst

Modtager genvalg

 

 

 

Pernelle Rose

Nyopstiller

 

 

 

Peter Wittenburg

Modtager genvalg

 

 

 

 

Susanne Grundt Larsen

Nyopstiller

 

 

 

 

Sofie Pedersen

Nyopstiller som suppleant

 

 

Læs mere