Dagsorden 2021

 

1. Godkendelse af forretningsorden + stemmeudvalg

 

2. Valg af dirigent og referent

 

3. Beretning

a. Formandens beretning om foreningens virksomhed 2020 og 2021

b. Skriftlige beretninger fra: etikudvalget, kursusudvalgene og uddannelsesudvalget

 

4. Forelæggelse af revideret regnskab 2020 samt budget 2021

 

5. Forslag til vedtægtsændringer

• Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

 

6. Andre forslag

Forslag 1: Foreningen har modtaget en skrivelse fra Etikudvalget, som udvalget ønsker medtaget som forslag på generalforsamlingen 2021.

Forslag 2: Forslag fra 2020 om formandens kompetencer og opgaver

Forslag 3: Bestyrelsens forslag som forlængelse af forslag 2 om nedsættelse af honorarkomité

 

7. Valg

7.a Valg af formand

Pia Clementsen modtager genvalg

 

7.b Valg til bestyrelsen

Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode:

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

• Kresten Kay – modtager genvalg
• Maja Nissen – modtager genvalg
• Nanja Sindballe – modtager ikke genvalg

Der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem:

• Karen Dons Blædel opstiller

 

Der skal herudover vælges en suppleant til bestyrelsen:

• En suppleant for to år

(Martin Schepelern er valgt for et år mere)

 

7.c Valg til uddannelsesudvalget

• Inge Nygaard Pedersen – modtager genvalg

 

7.d Valg til etikudvalget

Der skal vælges fire medlemmer for en to-årig periode. Der skal desuden vælges to medlemmer for en et-årig periode, idet Anna Bentzen og Erik Wasli har valgt at trække sig midt i valgperioden.

På valg er:

• Marianne Horst – modtager genvalg
• Fin Egenfeldt – modtager genvalg
• Lene Qvortrup – modtager genvalg
• Peter Wittenburg – modtager genvalg

 

Ny-opstillede til etikudvalget er:

• Dorte Jensen
• Pernelle Rose
• Christina Lehtinen
• Ditte Vind Abrahamsen
• Jacob Christiansen
• Susanne Grundt Larsen

 

Herudover vælges to suppleanter for to år ad gangen, ligeledes efter bestyrelsens indstilling.

En ny-opstiller:

• Sofie Pedersen

 

Alle opstillede skal være godkendt af bestyrelsen i forhold til kriterierne for etikudvalgsmedlemmer.

 

7.e Valg af to bilagskontrollanter og en suppleant

 

Der skal vælges to revisorer for et år:

• Majken Kaznelson – modtager genvalg
• Karin Qvist – modtager genvalg

Der skal vælges en suppleant for et år

 

 

8. Eventuelt